Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/400

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Stedregister.:39:3 Egersund fajancefabr. 103. Egersund jerngruber 64. Egers1mdet 15, 96. Egersundse1–Ven 19, 201, 212, 215. Egersundsvaagen 212. Egerø fyr 7x5, 216. Egerøen 1Ö, 3l, 212, 213, 263. Egge g. (Skj.) 336. Eggesdal, se Eikesdal. Eia g. (Sognd.) 192. Eiavandet 21, 19O, 201. Eide g. (Hesk.) 193, 202, 203; (Egers.) 214, 216; (Finnø) 288; (AV.) 311, 315; (Sand) 37Ö. Eideelven 21Ö, 2l6. Eidevaagen 367. EideVandet 19O, 200, 201, 203. Ei(1land g. (Gjesd.) 243. Eidsbun(Ien (Eidsbotn) 168,:310. EidsVaagen 3Ö2. EidZa 290. Ei(Z2u –Skr. 88. Eíe potteri 103. Eig g. (Lund) 197, 199; (Bjerkr.) 206. Eige g. (Lund) 197; (Egers.) 214, 216, 21v; (Fî1;t.):xää, sÖ6. Eigefjeldet:3ð4. Eigeland g. (Sognd.) 19Ö; (Lund) 197. ]98, 200; (Bj(?rk1“.) 206, 207; (Time) 239, 24] . Eik 212. Eik g. (Sognd ) 192; (Sjern.):351,35:3. Eikaasen:351. Eike1and g. (Vik.):342. Eikenes g. (Skj.):337. Eikesdal g. (Skj.):337. Eikesda1s1Zjeldet 33Ö. Eikesland g. (Skj.):337. Eikund 96. Eikundarsund 96„ 218. EiVindsVandet (Skaare) 176 Elfarvik g. (NerStr.):347,:349. ElIeflot (Skj.):338. Eltrevaag g. (Hetl.) 251, 265, 267. Enge (Saude) 382. Engelsvold g. (Klep) 234. Engøen 107, 268. Enigheds verk 64, 277,:338,;364. Erevig g. (Foss.) 276. Er1jord 16,:367, 368, 370. En-fjord g. 369. ETfjOfd k. 371. EYñ0fd s.:3(36. 3T1. Erga g. (Klep) 231, 2:37. Erlan(l g.(TysV.) 330; (Skj.):337. Ex-sland g. (Skj.):3:36,:3:39. Ertenstein g. (Renn.) 64, 291. Erøen g. (JelSe) 369, 371. Eskeland g. (Hø1e) 271. Espedal g. (Foss.) 276, 278. Espedalen 11, 274, 277. Espeda1se1Ven 20, 275. EspedalsVandet 274„ 275. Espeland g. (Bjerkr.) 207; (HOil.) 249, 2Ö4; (Hjelm):364. Espevik g. (Nerstr.) 348, 349. Espevikflæet 346. Evje g. (Sogud.) 192, 194; (Tysv.) 328 Paa g. (Finnø) 286. Faare g. (Sj.):3ð1. Faaraniben 351. Faarasundet:3ð2. Fagerland g. (Skud.) 304. Fagerlinuten 34O. Falkeid g. (Tysv.):329, 330. Falkeide1ven 329. Fa1keidfjerdingen 329. Fa1keidflæet 17, 328, 331. F alkeidsjøen:33O. Fa1nes 302, 304, 307, 308. Fannafjeld 208. Fat1and g. (Vik.) 341; (Sand):377. Fatnes g. (Sand) 37ð, 377. Fatnesnuten 37:3. Faurlinuten:383. Fedaaen 19, 27ð. Feddalen 11, 274. Fedjedal g. (Skaare) 824, 32ö. Fednuden 9, 11, 275. Feistenen 2:30; – fyr 75, 2:34. Ferkinstad:302, 304, 307, 308. Ferkinstadaaen 303. Ferkinstadneset 303. Ferkinstadøerne 14,:303. F evasnuten 340. Fevold g. (Hjelm.) 366. Fidje g. (Sognd.) 193. Fidjenuden 243. Figgja (Figgen) 19, 2:3O, 232, 2:39. 2“13, 2“14, 24T. – Figve g. (Høl.) 2Ö:3. Finborg 3ð3. Findalsrinden 196. Finnesand g. (Most.) 299. Finnesandsvigen 298. Finnestad g. (Hetl.) 265. Finnø 1ð,:æ1, 284, 28Ö. Finnø h. 284. Finnø k. 287, 289. “ Finnø lægedistr. ɔ3. Finnø prgj. 284. – Finnø prgd. 28ö. 287, 288. 290. Finnofjorden 16, 285, 290. Firðum, i, 85. Fiskaaen g. (S1ran(l) 280. 281, 282, 283. Fisketjøn g. (Sul.) 386, 387, 889. FiSter g.:35Ö, 3Ö(3.