Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/401

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

394 Stedregister. Fister h. 3Ö4. Fi8ter k. 356. FisterfZjorden 16. 284, 3ð4. Fistervaagen 3Ö5. Fje1bergø 284. Eieldgaardsvandet:341. Fje1dvandet 270. Fjeldøen, se Fjø1øen. Fjelle g. (Strand’1 281, 28:3. Fjermedal g. (Bjerkr.) 206. Fjermestad g. (Time) 239, 244. Fjermestadvandet 2:39. Fjetlandsnuten:341, 367. Fjordene 85. Fjordungen 214. Fjæreneset 25Ö, 256. I1Îëø1øen 264; – fyr 75, 299. Fjøreneset. se Fjæreneset- F;adhetland g. (Fist.) 355. FZad11olmen 258, 262; – fyr 75, 2ó8. FZagevigen:3Ö2. FLassevandet 247. I–’Zekkefio1–d prgj. 194. 199. ekkefjord tolddistr. 5. esaaen 387. ikkeid 199. Flökavardi 8–3. FZothyl 388. FZøgstad g. (Saude) 38O,:382. FZøgstadøren 381. 382. Fløihauge“n (Av.) 316. F0gn 15, 31, 284, 28–3. FogStenene 191. Fo1døen (Follerøen) 367,:369, 371,

372„

Fo1esprangnuden 10, 27Ö. FolkvaWar g. (HøiI) 248, 25]. Foros g. (Hetl.) 2ð1, 263, 266. Fosen 309,:311. Foss g. (Hjelm.) 364, 366; (Sul.) 386, 387. Fossan g. 276, 278. Fossan h. 273. Fossan k. 278. Fossan s. 269, 273. Fosse g. (Time) 239. Foss-Eigeland g. (Høil.) 248„ 2ê30. I?ossvatne g. (Høi1.) 249ɔ 2ð]f. Fotland g. (Egers.) 214, 215; (Time) 2:38, 2s9. F0tlandsfossen 240. Fotlandsvandet 20–1, 212. F1–afjord g. (Foss.îx 276, 278. Fra1Zjordda1en 11, 274, 277. Frafjordelven 19, 27Ö. Frafjo1–den 16, 274. I Fr-ekasundet 17,:328, 331,:332, 3:33. Fr-istad g. (0gne) 219; (Klep) 2:31, 236. Frue (Hetland) kirke 267. Frøiland g. (Sognd) 192, 194: (T1me) 2:39, 241: (Hetl.) 26Ö, 267. Frøilandsvandet 21, 2:30, 239, 263. Frøla11d g. (Skj.Zä:338. Frønsdalsnibben 335. Frøvik g. (Skj.) 336,:33‘8. Fuglen 8:35. Fuglestad g. (Bjerkr.) 72; (Ogne) 219, 220, 221. Fuglestadelven 218. Fuglestein g. (Jelse):369,:372. Funningslandsvandet 362. Furuas, Se Foros. Furre, se Faa1–e. Fæøc11 14, 317,:318,:319, 32o, 321. Fæøen fyr 75,:32O. F æøhavn 32O. Følj eSx-old (1–’øllesvo1d) g. (Jelse) 37 I . For-de g. (Av.’1 31l. Før-defjo1–den 11, 17, 309,:310. Førdesdalen 362. Før-deselven 2O, 361, 362. For-land g. (Skaare):324: (’1’ySv.) 329; (ví1;):342. Forlandsbygden 329. Før-la11dsfiorde11 11, 17,:328. I–’Orlandsvaugen 323. Forresvik 333. Førs(lalsvandet:379. Galgehaugen 308. Galte g. (Renn.’** 292, 294. Gand teglverk 158. Gand (Garcdar) Skr. 88, 2ǫ3:3. Gandebygden 248. Gandedalen 246, 247. Gandeelven 247, 250. Gan(lefjorden 16, 246, 2Ö0, 251, 262 Gandsda1ens tekn- fabr. 250. Gapafjo1–den 16, 3Ö0, 351. (iar g. (Fi1mø) 286, 287. 288, 289; (8kaare) 324. 326, 327. Garborg g. (Time) 239, 241. Ga1–peskjærene 17:3. Garpestad g. «;Time) 238, 2–12. Garsu11det 16, 361. (ff3I’VÌk011 287. Gaupaas g. (Skj.) 3:39. Gausel g. (Hetl.) 26Ö, 269. Gautetun g. (Sul.) 386, 388, 389. Geisbelgen 21:3. Gilje g. (Høil.) 2Ö3; Foss.) 245 274, 276, 278. Gimre g. (Haal.) 2Ö6. Gimremyren Ö4, 24(3, 247, 2å35, 2Ö7 Gismarvik g. (Av.):311. Gitterøen 818. 323. Gitterø fyr 32(3. Gjeideskjær g. (Stran(1) 283. O O