Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/276

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Hetland herred. 269 c 29 gr.. funden i en fieldk1øft paa ovennævnte Husebø (univ. saml.)1 og et merkeligt gravfund fra Hogstad i Riskekverven (Stav. mus.). inde- holdende bl. a. en baandformet fingerring af guld, en broncespænde, en stor broncekjedel og et sjeldent glasbæger med ophøiede ornamenter af blaat og brunt glas samt forgyldt metalbeslag ved randen (afb. i Aars- beretn. 1883 fig. 1). Den yngre jernalder tilhører bl. a. den nedre del af en meget stor forgyldt bøileformet broncespænde. lig den tidligere om- talte fra 0rre i K]ep (afb. i Aarsberetn. 1868 fig. 33) og et særdeles rigt og merkeligt gravfund fra Gausel. gjort i 1883 (begge i Berg mus.). Det sidste fund indeholder bl. a. en stor og prægtig samling af forgyldte broncebeslag til et sæletøi i irsk stil, et sidestykke til det før omtalte fund fra Some i Høiland. en sjelden ova1 sølvspænde, prydet bl. a. med flere fritstaaende dyr-efigurer. 2 spiralarmringe af sølvtraad, 2 endebeslag af bronce til drikkehorn og stykker af et stort rundt kar af kobber med hanker i form af løvefigurer (de merkeligste stykker afb. i Aarsberetn. 1883). Fra middelalderen merkes en runesten paa Indre Bø i Randeberg s. med følgende indskrift: KOLBIØRN HET MAþR ER BIAU HER d. e. Kolbjørn hed en mand, som boede her (næstsidste ord noget usikker-t). Stenkors fra kristelig tid har staaet paa Goe i Randeberg sogn og paa Husebø paa I–Iundvaag. Af det sidste er endnu levnet et stykke. der ligger som dørtrin udenfor en ladebygning. Paa samme ø findes der under gaarden Austbø spor af en gammel grund1nur. og herfra indkom i 1866 til Stavanger en baadladning med tilhugne klæberstene. hvoriblandt sokkelstene med profiler i romansk stil. Rimeligvis er dette levninger af den kirke (Hundvoku kirkia). som nævnes i et dokument af aar 1300 (D. N. IV, side 56). J ll. Ryfylke f0gderi. l-Iøle herred [109,s9 km2, 1179 indb.] er det sydvestligste i Ryfylke fogderi og omfatter Høgsfjordens vestlige bred med en ud- strækning langs denne fra NV til SØ af 19 km. og med en bredde af indtil 9 km. Det grænser mod N til Strand og mod Ø til Fossan, fra hvilke herreder det adskilles ved Høgsfjorden; mod SØ er det paa en liden strækning sammenhængende med Fossan, for- øvrigt støder det paa landsiden mod S til Gjesdal og mod V til Høi1and og Hetland (Riskekverven). Af arealet falder 2,s6 km2 paa den til herredet hørende Arn ø; resten er, bortseet fra nogle ubetydelige smaaholmer, fastIand. Herredet omfatter Hele hoved- sogn af Høgsfjo1–d prestegjæld, hvis andet sogn, Fossan anneks, er eget heri-ed. Begge sogne danner i forening Hele tinglag under Karmsund og Hesby sorenskriveri samt Hele og Fossan lensmands- distrikt Herredet bestaar hovedsagelig af fjeld, og befo1kningen er for den væsentligste del henvist til de faa dalstrøg, som fra Høiland C