Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/12

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Inddelinger. å tinglagene Høle, Strand, Finnø. Rennesø, Skudenes, Avaldsnes. Tor- vestad, Tysvær. 4. Ryfylke (4036,ɔc km.’, 21,255 indb.), bestaaende af tinglagene Skjold, Vikedal, Nerstrand, Aardal, Hjelmeland,Jelse. Sand og Saude. Suledal. F0gderierne er 2, nemlig:‘ 1. Jæderen og Dalene (2991,69 km.’. 37,659 indb.), omfattende Da- lene sorenskriveri og Jæderen sorenskriveri med ialt 14 herreder. 2. Ryfylke (6147,1:ɔ km.Ð, 48,929 indb.), omfattende Karmsund og Hesby sorenskriveri og Ryfylke sorenskriver-i med ialt 23 herreder. Lægedistrikter. Af saadanne har amtet 8, nemlig: 1. Sogndal (790,–H km.’, 693O indb.), indbefattende ladestedet Sogndal samt herrederne Sognda1. Lund og Heskestad. 2. Egersund (1298,oa km.Ð, 12,966 indb.), indbefattende ladestedet Egersund samt herrederne Bjerkreim, I–Ielleland, Egersund, 0gne og Haa. – 3. Sandnes (1955.as km.’, 14,386 indb.), indbefattende ladestedet Sandnes samt herrederne Klep, Time, Gjesdal. Høiland, Hele og Fossan. 4. Stavanger (21l,s2 km.2, 28,854 indb.), indbefattende Stavanger kjøbstad, herrederne Haaland og Hetland samt Kvitingsø Sogn af Mosterø herred. -5. Finnø (1543,u km.’, 12,393 indb.), indbefattende herrederne Strand, Finnø, Rennesø, Nerstrand, Sjernerø, Fister, Aardal og Hjelmeland samt Utstein kloster og Askø sogne af Mosterø herred. 6. Sand (2495,1s km.’, 11,233 indb.), indbefattende herrederne Vikedal, Jelse, Sand, Sande og Suledal. 7. K armøe n (447.u km.9. 14,706 indb.), indbefattende ladestederne Sku- deneshavn og Kopervik samt herredeme Skudenes, Avaldsnes, Tys- vær og Bokn. 8. Haugesund (618,u km.’, 14,122 indb., hvoraf 404.s1 km.’ og10,997 indb. i Stavanger amt), indbefattende Haugesund kjøbstad samt her- rederne Torvestad, Skaare. Skjold og Sveen (det sidste i Søndre Ber- genhus). . TOIddi8trikter. I henseende til tolddistriktsinddelingen tilhører amtet Flekkefj ord, Stavanger og Bergens tolddistrikter (eller toldinspektorater). Til Flekk efj ord tolddistrikt hører af Stavanger amt: Sogn- d al t ol d s t e d med distrikt fra Sireaaens munding til Sildevigen i græn- sen mellem Sogndal og Egersund herreder. Stavanger tolddistrikt indbefatter: 1. E g e r s u n d to l d s t e d med distrikt fra Sildevigen til Kvasseim- elvens munding i Haa herred. 2. Stavanger toldsted med distrikt fra nysnævnte elv indtil og med strandstedet Nerst1–and i hei-redet af samme navn. I