Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/85

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

“74 søm)BE TBoN1)HJE1uS Anm. Vandmærke: 1885, 3. og 4. juni vandmassen 28O m. pr. sekund 1886, 28. mai — 266 „ W„ „ 1887, 23. og 24. mai — 252 „ 1888, 20. og 21. juni — 246 „ 1889, 1. og 2. juni — 546 „ „ 1890, 31. maiog 1.juni — 275 „ „ „ Den største ved Lerfossen observerede flom indtraf efter dette 1—2. juni 1889 med vandmasse 546 m.9 pr. Sekund. Antagelig har der i vasdraget været større flomme end denne. Den mindste vandføring antoges efter analogi fra sønden- fjeldske vasdrag at være 8 a 9 m.3 pr. Sekund. Senere maalinger har vist, at dette tal er temmelig rigtigt, saaledes som det sees af -disse ta1: . Ved Lerfossen foretoges i 1892 nive1lements og vandmaa- linger. r Ved nivellementet fandtes: Faldhøiden ved øvre Lerfos . . 32,o6 m. „ „ nedre do. . . 23.43 „ „ mellem fosSene . . . 2.91 „ TilS. 58.40 m. Vandmaalingerne foretoges 2den og 8de marts, og Nidelvens svandføring fandtes da respektive 7.26 og 7.49 m.3 pr. Sekund. G’lommen (gammel form vistnok Glymja, i sagaerne RaumeM—) har sine kilder i amtet. ““W ’ “ “” Glommens kilder er Litle Mustjern, i Selbu, hvorfra en liden bæk gaar nordover gjennem Ystesjøen og Grundsjøen til Busjøen i .Aalen, hvorfra atter Busjøelven strømmer syd til Riasten. Dennes afløb, Storelven, gaar ind i Røros herred til Øvresjøen og sjøen Rien. “ ommen eHermØvre Glommen; den fly- -der vest— og sydover, til den optager Hydda og falder ud i Brekke- fjorden, en arm af sjøen .4ursunden. . Fra den vestlige ende af Aursunden til Jensvold har Glem- men flere større fosse, nemlig Kar-aasj’ossen med 15 m.s fald og 12OO heStekræfter ved mindste vandføring, benyttet af Røros verk; videre Kvernhusjos (5 m.) og Svar-thøffos, (9 m.). Nedenfor Jens- vold gjør elven en skarp bøining ret imod syd, optager Aarva og Røa fra Røsjøen — begge fra vest, derpaa et stort tilløb fra øSt, nemlig Haaelven, som kommer fra vandet Røragen. Driva (Drif) dannes ved samm .der kommer ind fra Dovre herred,—og Kaldvellg-L Den gaar i nordlig retning gjen- nem Drivdalen til ()lmen, faar navn af Opdalselven og fortsætter i vestlig retning gjennem Opdal, gaar et stykke paa grænsen mellem -0pdal og Sundalen og saa ind i Sundalen i Romsdals amt. Den -er stærkt strømmende og svulmer hurtig i flomtider. — Der flødes i Driva i flomtiden. Den modtager mange tilløb