Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

V I J Huitfeldt-Kaas, J. Høi-bye, V. —I Høyem, E. Jørstad, T. Kjerulj; J Kraft, T. Lindstøl, H —Mathiesen, J. Midde(f’ax-t, H. Molan, R AÞ. ll[uneh, J Nereng, Y. ZVielsen, T. Resvoll, J .Riehter, Holger F. Rør(lam, G. Storm, C. SehulZ, C. M “Schu)aeh, F. C. Sehúbeler, G. O. Sars, J. E. Sars, Helge Steen, A. E. Tørnebohm, ǫ]. Vogt, O. A. Øverland. Hertil kommer da, hvad jeg selv har seet og samlet i diStrikterne. Hvor gaardene opregnes i SpecialbeSkrivelSerne, er navnene efter matriku1en, og de middelalderske gaardsnavne er, som berørt, efter O. Rygh, men forøvrigt er de tusener af navne paa fjelde, øer, elve osv. tagne i det hele SaaledeS, som de forekommer i vedkommende kilder, og her er vistnok rum aabent for en berettiget kritik, idet in.konsekvenSer som Sydkrogø efter Sjøka1—terne og Sydkraakø efter rektangelkartet fore- k0mmer. Hvor der skal sammenhobes kjendsgjerninger igjennem to bind. som tilfældet er 11er, kan vi1dfarelser og iei1tage1Ser ikke godt undgaaes; det er kun at haabe, at unøiagtighederne ikke er for mange, og iei1ene ikke for vi[dledende. Den hele redaktion er forøvrigt udført af mig paa Saadan maade- at arbeidet fremtræder som en enhed, for hvilket jeg Selv i det hele maa bære det literære ansvar. Kristiania den 27de marts 1898. Amund I—lelIand.