Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Fortale. Ved udarbeidelsen af denne beskrivelse af søndre Trondhjems amt er benyttet en række arbeider og meddelelser fra mange forfattere; det har ikke godt været muligt overalt i teksten at henvise til vedkommende arbeider, da bogen ellers vilde blive overlæsset med deslige henvis- ninger. Hvor der forelaa monografier over særskilte emner, er disse be- nyttet saa godt som helt ud i forkortet form; — dette er Saaledes til- fældet med afsnittet om amtetS forhistorie, som er gjengivet efter K. .Rygh: „Trøndelagen i forhistorisk tid““; ved TrondhjemS handel i mid- delalderen er benyttet: Alexander Bugge: .„Nidaros’s handel og skibsfart i middelalderen““, ved afsnittet „finner og ren““ arbeidet af lappekommis- sionen af ]889, fiskerierne i Trondhjemsfjorden er efter G. O. Sars, Trond- hjems bysegl efter H. —]. Huitfeldt-Kaas, klosternes historie væsentlig efter Chr. C. A. Lange, Trondhje1ns domkirke væsentlig efter O. Krej’ting. Grundlaget for beskrivelsen af de enkelte herreder har været de i den geograflske opmaaling udarbeidede herredsbeskrivelser. Gaards- navnene i middelalderen og notiser om de ældre kirker er meddelte af O. Rygh. Afsnittet „Antropologi“ er udarbeidet væsentlig paa grundlag af meddelelser fra C. Arbo. Videre er benyttet arbeider, i11dberetni11ger og meddelelser fra det statistiske C—entralbureau, det meteorologiske institut, kanaldirektøren, veidirektøren, vete1“inær(lirektøren, medieinaldírektøren, tele- graj’direktøren, skogdirektøren, .fyrdirektoren, flskeriinspektøren for fersk- vands-flskerierne, matrikulkommissionens j’orarbei(ler, havnekommissionens, væreierkommissionens og amtmændenes indberetningen videre de i anledning af Trondhjems 900 aars jubilæum udgivne .festskri.fter („FeStskrift““ ud- givet af Videnskabsselskabet i Ti-ondhjem, „Trondhjem i Fortid og Nutid““ og aviSernes feStskrifter), „Den norske LodS“, mange indberet-ninger, kata- loger, oversigter og aarsberetni11ger fra lokale foreninger i Trondhjem og i amtet osv., samt endelig arbeider og meddelelser af .I. Aasen, Aasenhus, T. H. Aschehoug, A. Chr. Bang, A. Blytt, K. G. Bomhoff; O. J Broeh, R. Collett, L. Daae, C. A. Dahl, H. Dahl, L. Dietrichson, F. O. Guldberg, H(2konson- Hansen, G. .4rmauer Hansen, E. HertZberg, T Heyerdahl, A. Holmsen, H.