Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/41

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

30 SØNDB—E TP.oN1)HJEMs AMT. I Rugeldalen over Ormhougens hytteplads er blokke af Vige- lens bergarter, granit, gabbro og kvartsit; ogsaa her er transport- retningen nordvestlig. TerraSser. Efter istiden laa denne del af landet lavere end nu, saaledes at de store dalfører, Neas dal, Guldalen og Orkedalen, dengang var fjorde, og i disse fjorde afsattes det materiale, elvens førte ud, ler og sand med aur. Disse løse masser kom ved landets senere stigning til at ligge over havet, og vi iagttager dem nu i dalførerne— overalt i lavere niveauer som terrasser. Det meste dyrkbare land i søndre Trondhjems amt ligger paa de af havet afsatte ler— og sandfe1ter. Terrasserne er af forskjellig høide; de høieste viser, hvor- langt op havet naaede i hin tid, da terrasserne afsattes som ører eller mæler i dalene, som dengang var fjorde. Terrasserne er afsatte i Salt vand, thi der findes saltvands- fiske og sjøskjæl i dem. I Guldalen ved Melhus f. ex. er saaledes fundet i sandmælen særdeles vel vedligeholdte skeletter af lodden (Malottus villosus), og ligesaa er ved Kvaal 47 m. (150 fod) over havet fundet skeletter af lodde. I Guldalen ligger lodderne i mergelboller (nøkkestene, immatrastene, marlekor, ogsaa kaldet fiske- bo11er). Talrige vakre lignende mergelboller forekommer i Selbu ved Neas udløb i sjøen. De ved Kvaal fundne loddeskeletter lig- ger i et stort stykke haardt skifrig ler. Lodden er en arktisk fisk, der har sit hjem ipolartrakterne; den findes kun sjelden og enkeltvis søndenfor Finmarken. Lodden synes efter dette at have været udbredt meget længere syd i den tid, da terrasserne i Guldalen afsattes, end i nærværende tid. Som findesteder for skaller og rester af andre i havet levende dyr kan nævnes Heimdals torvmyr 185 meter (430 fod) over havet, under Der-aunets terrasse 88 m. (265 fod) over havet, Nordset, 94 m. (300) over havet. Ved Melhus er der fundet en hel slangesØerne (Ophiura Sarsii) og flere sjøskjæl, og ved Kvaal kraakeskjæl. Disse rester af havdyr viser, at landet engang har ligget lavere; der har gaaet en fjord ind der, hvor dalene nu er. og det af elven medbragte ler og sand har afsat sig i denne fjord. I Guldalen synes der at være et udpræget niveau paa lidt over 170 m., repræsenteret ved terrassernei snevringen ved Støren 171 meter, ved Granmo 178 m., ved Nor-dtømme 18O meter, Her- mansta(l 172 meter, Mo (Buan) 172 meter og Skjetne 172 meter. Efter høiderne og terrassernes udbredelse har efter dette Gul- dalen, Orkedalen og de andre lavtliggende dale været fjorde; dengang laa de 17O til 180 meter lavere. I hine fjerde afsattes der først landet hovedsagelig 1erlag med fossile fiske og sjøskjæl, og derefter sand. Der er saaledes al grund til at antage, at f. eks. hele Guldalen over gaardene Skjetne, 172 meter, Kregnes, 172 meter, Hermanstad, 172 meter, i Melhus, videre over Tømmegaardene 180 meter. iHorg„