Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/39

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

28 Søm)BE ’1’RONDHJEMS Anm. blir først fyllitisk, derpaa mere krysta1linsk, indtil der udvikler sig en brun glimmerskifer med centimeter tykke andalusitkrystaller. Lagstillingen og Trondhjemsfeltets bygning i det hele er først og fremst bestemt ved et stort System af foldninger med strøgret- ning mest fra nordnordøst til sydsydvest. Det er idenne retning, at de lagdelte grupper som oftest har sin længderetning og sit strøg, medens deres fald veksler. Lagene er sammenskjøvet i folder i stor stil efter en retning, som staar lodret paa retningen nnø.—ssv. Ved det vekslende fald fremkommer mange mulder og sadler, og mellem disse mulde1inier, skaallinier, truglinier, er enkelte fremtrædende og kan følges lange strækninger. Bergarterne iTrondhjemsfeltet er dels krystallinske, lidet kvartsholdige skifere, graa, grønne, med lys og mørk glimmer, ogsaa hornblendeglimmerskifer med hornblendekrystaller liggende i forskjellige retninger (Rørosskifere), grøn fyllit ofte med kvarts- nyrer (øst for Støren), sorte skifere, lignende alunskifer, blaa kalk- stene; videre „grønstensderivater“ eller utydelig lagdelte grønstens- tuffe, grønne sandstene, grønne skifere, graa fyllit, der omdannes til brune glimmerskifere eller glimmergneiser, og i glimmerskiferen kan ligge granat, staurolith, andalusit og disthen som i Selbuskiferne. -Videre forekommer grøngraa sandstene og fyllitiske sandstene, konglomerater (saaledes i Hovingruppen), og endelig optræder graa og røde 1erskifere ofte med kalkstene (som i Hølandet). Lagenes sammenpresninger synes ledsaget af overkipninger eller inversioner i stor stil, hvorved de ældre lag ofte kommer til at ligge over de yngre; ved den omdannelse, som bergarterne er undergaaet, er resterne af forsteninger visseligen paa de flesto ste- der gaaet tabt i de krystallinske stene, og alt dette har gjort ud- redningen af lagfølgen i Trondhjemsfeltet vanskelig. Her skal nævnes nogle steder, hvor fossiler er fundet: Ved Kolstad i Meldalen og i Sletaasen ved Grut er fundet kjædekoraller, bægerkoraller, enkrinitstilke, videre enkrinitstilke nær Nyhus syd for Hummelviken,“ i sandsten ved Hovin, videre grapto- lither i Guldalen nær Hovin paa flere steder; endelig er i Hølandet ved Ven og Katugleaas fundet fossiler (pentamerus o. s. v.), der henføres til oversilur. Nogen sikker aldersfølge i disse lagrækker har man for tiden ikke. Her-u(fs inddeling (paa kartbladet Melhus) er fra yngre til ældre lag: Hølandets gruppe. Hovinsandstenens gruppe. Gulaskåferne. Trondhjem-Støren gruppen. Ældste Trondh;jems lag (Rørosskiferne). Tomebohms inddeling af Trondhjemsfeltet er følgende, idet han opstiller en forskjellig inddeling i den vestre og østre del af feltet: