Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/377

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

366 SØNDRE TBom)HJEMs AMT. antages ved 1aveste vandstand at give 32O0 brutto hestekræfter, som med en udnytning af 70 % vilde repræSentere 224O heste- kræfter i byen. InduStrianlæg i Trondhiems by i 1895. Anlæggets navn og art. Aar, hvori i Formænd anlægget og, . blev sat arbeidere P DnVkmn“ igang. i 1895. V1’eg1Væï-k ............... i 189O 18 W Da.mP Gjørt1eri —-—-—-—-—-—-—-—— 1891 14 Gas J ernstøberi, Trondh’ems mekaniske værk- steds afdeling i (“Æ’ro11a —-—-—-—— 1854 87 Vand J ernVarefabrik, smedeværkSted —-—-— r 1865 14 v do. B1ikvarefabri.k —-—-—-—-—-—-— 1868 10 i Vandturbin ØrenS mek. Værksted og “ernstøberi — — 1884 89 ] Damp Trondhjems mek. værkSted], støberi, skibS— i i byggeri og maskinværksted —-—-— 1843 W 417 i do- Det nordentj. dampskibsSe1skabs repara- tionSværksted for skibe og maskiner — 1876 54 do- Vognfabrik —-—-—-—-—-—-—— 1885 4 Haandkraft V0gnfabrik .............. Trondhjems dokSe1skab —-—-—-—— 1874 61 Damp Nidaros fabrik, chemiske fabrik for jod Og gjø(1nÍn§’SSþ0ff“e .........— 11 d0. Damp-sæbefa rik —-—-—-—-—-— 187l 6 do- I1enS damp-sæbefabrik — — — 1862 5; d0— Trondh“emS aSværk —-—— — — 1852 27 i I1ens uidspin§1eri —-—-—-— — — v 1895 2 i d0— UldSpinderi og dampfarveri — — — — 19 “ do. Dampfarveri —-—-—-—-—-— — 1840 5 dO— FarVerî .—.....—.—.... — v 7 d0— PoSSementfabrik og baandfabrik — — — 1854 71 do- Rebs1agerÍ ....—.....—. — G EtSf-0IHtfî. tiIdeIs DüVelS taugværkfabrik —-—-— — 1885 11 Hest-oghaaudkraft SeÍ11nage1—i .....—......... 3 GarVeï-j ................ 1856 50 Damp DamKsag og høv1eri, trælastforretning — 1838 38 do- Sned e1—jfab1—jk ............. 1888 GaS Snedkerifabrik og bygningsforretning — 1890 40 Damp (3hokolade— og sukkervarefabrik —-—— 1856 11 dO— Fabriken „Arild“, margarin —-—— — 1889 21 d0— Mineralvandfabrik —-—-—-—— — 1880 6 d0— „Løven““ mineralvandfabrik —-—— — 1872 4 C GaS TrondhjemS mineralvandfabrik — — — — 1865 20 TrondhjemS bryggeri —-—-—— — i 185O 24 ] Da-mP E. C. DahlS bryggeri —-—-— — i 1856 64 d0— Brændevinsbrænderi —-—-—-— — 1821 21 d0— Jørgen B. LySholmS deStil1ation — — — 1821 6 Vand Trondhjems preSg;jærfabrik — — — . 1894 5 Damp TobakSfabrik— — A —-—-—-—— — 1842 —5 Haandkraft TobakSfabrik —-—-—-—— — 1866 13 i Ga8 TrondhjemS damplåjøkken — — — 1874 9 DamP&VaDd Kaabefabrik —-—-—-—-— — 1881 13 v Kaabefabrik —-—-—-—— — 188O 16 Haa-c1’abx1k —-—-—-— — 1870 3 Haa.ndkraft Bundt-magerforretning — — — ]852 15 v Sk0mageri —-—-—-— — 1864 25 “ Sk0n1ageri —-—-—— — 1842 9 i