Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/360

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

— TBom)HJEM. 349 veredes gjennemsnitlig 243 00O madportioner aarlig, i 1865 til 25O 0OO, hvoraf til byens fattigvæsen henholdsVis 70000og 90 000. Senere viste søgningen en betydelig nedgang. I 1893 besluttede kommunebestyrelsen, at driften skulde fortSættes indtil videre. Diakonissehjemmet staar under den indre mission. ’ Trondhjems j’ængselsselskab har til formaal at hindre forbryderes tilbagefald. Foreningen til fattige børns beklædning. Trondlg“ems suppekjøkkener har indtil videre indstillet sin virk- somhed. Hei-berget for Øenestesøgende kvinder, oprettet 1884, har til for- maal at bevare unge kvinder, der mangler fast beskjæftigelse, fra forførelse og fald. Magdalenastiftelsen, oprettet 18de marts 1868, optager faldne kvinder. “ Religiøse foreninger. Ti-ondhjems ynglingejorening har til formaal at fremme levende gudsfrygt, sund og folkelig oplysning. v Unge kvinders kristelige forening. Unge mænds kristelige forening Frelsesarmeen, nordre division, holder Sine møder i cirkus, der er indkjøbt for armeen. FrimurerIoger— Christian til den sorte hjelm blev oprettet i 1780 og nedlagdes antagelig 1785; det var en Johannesloge. St. ()laj til det gjenreiste tempel, stiftet 16. decbr. 1881, ind- viedes 24. januar (St. Johannes dagen) 1882; den tilhører det internationale frimurersystem under storlogen „Zur Sonne“ iBayreuth. Nordlyset er indviet 24. august 1883 i henhold til patent fra den svenske landloge. Den har en ’broderforening paa Røros, .Røros brodeiý’orening, stiftet 1884. Høsten 1881 dækkede endel trondhjemske brødre iKristiania- logen og oprettede ovennævnte loge „St. Olaf til det gjenreiSte tempel“. Meningen havde oprindelig været at oprette en loge under den svenske landsloge, men da kapitulationsakten fremkom til underskrift, fandt endel brødre, at flere punkteri denne, og dai særdeleshed et, var af saadan beskaffenhed, at de ikke kunde under- tegne den. De konstituerede en ny loge i paavente af patent fra en udenlandsk stor1oge. Dette skridt vakte megen misnøie i logen St. Olaus til den hvúle leopard i Kristiania, og landSlogen i Stockholm nægtede at have broderlig omgang med logen St. Olaf til det gjenreiste tempel. At denne sidste loge er ægte og aabnet af en ægte storloge be- tvivlede ingen. Den broderlige omgang er dog senere gjenoptaget Politiske foreninger. TÞrondhjem“9 samlede venstre er dannet ved sammenSlutning af en række foreninger. Trondhjems liberale forening Trondhjem grundlovsj’orening. Yngre konservative forening (Y. K. F.)