Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/36

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Ha-rUBmG BEsxAFFENHE1). 25 Evig Sne og iS. Større sneansamlinger forekommer i 0pda1, hvoraf nogle naar over 1 km.2 størrelse, og derhos forekommer i Aa1en, Se1bu og Rennebu endel snefonner. Større1sen af disse sneansamlinger er angivet nedenfor, og det samlede area1 af evig sne og is i søndre Trondhjems amt ud- gjør 14.5 km.2 Evig sne og is.

uea1,

Aa]en: I m“ Paa Kjølifje1d . . . 0.4 Selbu: Paa Skardørsfje1d . . . O.1 Rennebu: Paa Svarthætta. . . O.13 0pdal: Paa Storlifjeld .... 0.26 „ Gjevi1vatnkammen . 0.64 Ved Fager1ivatn . . . 0.33 Paa Storbækhø. . . 0.05 „ Hornet . . 0.75 „ Storhaugen . 0.80 „ Graafjeld; . 0.18 „ Sandaafjeld . 0.48 „ Nonshø .... 1.03 „ Krokvatntind . . 0.74 „ Svartdalsko1len . O.94 I Gregorskaret . . . 0.51 Paa Gravbækhø . . . 0.1O „ Tjernglupstangen . O.40 „ Blaafjeldet . . . 0.()5 „ Snefjeldkollen . 2.94 Nv. og sv. Urvatn . 0.07 Paa Storvaskollen . . . 0.05 „ Repda1stangen . . 1.66 „ Østre Repdalstangen O.17 „ Kjinin .... l.31 Øvrige 13 bræer . . . O.85 Samlet areal af evig sne og is i Opdal . . . ]3.86