Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/325

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

314 SØNDRE ’1’RONDHJEMS AM‘r. Ved kongebrev af 7de august 1578 blev det bestemt, at kir- ken skulde være sognekirke, og det er væsentlig denne bestem- melse, man har at takke for, at kirken er bevaret til vore tider. Kun en del af kirken blev indrettet til den nye menighed. Høi- koret blev menighedens kor, og sakristiet bibeholdtes som saadant. Mellem taarnpillarerne blev der lukket med svære mure. Som material for disse svære mure blev de nedtagne og nedfaldne klæberstens profi1stene, ornamenter og murdele af kirken anvendte. og disse levninger har man ved det nærværende restaurationsværk dels kunnet opsætte paany paa sin p1ads, og dels benyttet som modeller ved restaurationen. I 1633 opførte lensherren Oluf Parsberg paa egen bekostning et nyt hvælv over høikoret, og 1638 fik midttaarnet et 69 meter høit Spir; det rammedes af lynet i 1687, blæste saa ned i en storm i 1689 og beskadigede kirken i faldet. Søndre tværskib stod længe som ruin, indtil det blev repa- roret i 1666. Den 1ste august 1708 brændte kirken for 4de gang tilligemed en stor del af byen. — Den 25de januar 1719 slog lynet ned i taarnet og da brændte kirken for 5te gang saa totalt, at alt opbrændte, som kunde brænde. Først i 1760 blev reparationsarbeidet endt, hvorved kirken fik det udseende, som den siden havde, lige indtil da— restaurationsværk ø-blev paabegyndt den 1ste juli 1869. I Trondhjems domkirke ligger eller antages at have ligget begravet-: “ Konger: Olaf den hellige († 1030); hans antagne lig blev af svenskerne flyt- tet til Fløan kirke og i 1568 atter begravet i kirken. Zlfagnus den gode († 1047) blev flyttet til domkirken og begravet i Olaf Kyrres langhus; ved kirkens ombygning blev hans grav i koret foran erkebispens plads. . „ Olaf Kyrre († 1093). Haakon Zl[agnussøn († 1095). Olaf Magnussøn (—;— 1115). Eystein Magnussøn († 1122). Haakon Sigurdssøn Herdebɔ-ed († 1162) blev nedlagt i stenvæggen ved søndre side af koret. Gnttorm Sigur(lssøn († 1204). Inge .Baar(lssøn († 1217) blev indlagt i Stenvæggen paa søndre side af koret. Af andre bekjendte personligheder blev begravet i kirken i middelalderen: Ei-ling Skakke († 1179) blev begravet udenfor kirkens søndre væg; men ved kirkens udvidelse inden 1215 kom hans grav ind i sideSkibet.