Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/311

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

3O0 SøN1)RE TRONDHJEMS Anm. banen ifra bygrændSen over Lademoen mellem forstæderne Kolonien og Rosenborg og saa paa bro over elven over til Bratøren og Mer- akerbanens stationstomt. Mange af Trondhjems gader er usædvanlig brede, Munkegaden og Kongensgade paa sine steder Saaledes 34—35 m. brede. Bred- der paa 25 m. forekommer ogsaa ofte. Hovedgaderne er som regel brolagte i den midtre del i kjørebanen, og paa begge sider følger da først grustrottoirer og saa fortauge, som ofte er hellelagte, under- tiden aSfalterede. Grustrottoirerne er i flere gader paa lange strækninger beplan- tet med a1leer af løvtræer, Saaledes Munkegaden, Dronningensgade, Kongensgade, Kjøbmandsgaden, Strandgadeu, Nordregade, Søndre- gade osv. Fra byen fører to hovedveie; en over Bybroen til Bak1andet,. hvor den deler sig, idet en vei gaar langs elven til Leren og til Klæbu; den anden gjennem Baklandet og langs fjorden til Stjør- dalen. Den anden hovedvei gaar gjennem de nu sløifede fæstnings- værker (skandseporten) over Ilevolden, hvor den deler sig, idet den gamle hovedvei til Kristiania gaar opover Stenberget; den ny an- 1agte vei følger derimod et stykke elven, og i IîZ4 mils afstand fra byen forener den sig med den gamle vei. Trondhjem har gader med brolagt areal 106 852 m.2 6i:3 brolagte gader —-—-— 15 482 m. lange 44 gader med pukstens veidække 14650 — — 10 makadamiserede gader — — — 5 — —j TilSammen gadernes længde 3ð 662 m. 10 asfalterede fortauge —-—— 738 m. lange 44 fortauge med 1 eller2 hellerader 21 470 — — 43 grustrottoirer —-—-—— 28 990 — — Den Samlede længde af kloak]edninger var i 1895 24 393 m. Assurancesummen af bygningerne i Trondhjem var 1ste ja- nuar 1896 39 160 70O kr. Trondhjems bys for-Syning med sten. Gadestenen iTrond- hjem kommer fra gaarden Almli i Gjeitestranden i 0rkedalen, hvor der brydes gadesten og heller. Sten fra Horg, Hovinsandsten, anvendes til trapper og gade- sten, ogsaa til byggesten, saaledes til sparebanken. Videre er hovedpillarerne i Trondhjems domkirke gjort af denne sten. Sten fra SØ“ørdalen er anvendt til bygningen af Ilen kirke. For gadesten betales for en kubikmeter, der regnes for 4 kvadratmeter: for første sort 21 kr. = kr. 5.2ä pr. m.2, for anden Sort 15 kr. = 3.vä kr. pr. m.2. ’ For heller betales 3 kr. pr. m.2 for stene af middels størrelse, det vil sige af IZ2 meters bredde og 1IZ2 til 2 meters længde.