Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/304

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C “ TBoN1)HJEM. — 293 østlige grændse, indtil den støder paa den fra vest mod øst over Fagerliens eiendom løbende bæk, hvilket punkt ligger 115.2 meter fra det nordøstre hjørne af Fagerliens eiendom. Bemeldte bæk danner derefter grændsen ned til sjøen. Byen og dens gaden-. Trondhjems by Iigger. som omtalt, ved Nidelvens udløb, en del i selve dalbunden i Nidelvens dalføre og en del paa dalsiderne. I virkeligheden er det et gammelt af ler og aur bestaaende lavtliggende terrasselandskab, afsat af Nid- elven under en høiere havstand, paa hvilket Trondhjems by har fundet plads, medens der opover dalsiderne ligger ler, afsat under en høiere vandstand over det væsentlig af skifere bestaaende faste f j eld. Den ældste og vigtigste del af byen ligger paa en halvø mel- lem fjorden og elven. Denne halvø dannes derved, at Nidelven paa sit løb mod nnv. i en afstand af ikke mere end 240 meter fra fjorden gjør en bøining. Den bøier nemlig fra sit løb mod nnv. pludselig om mod sydøst, derpaa mod øst og gaar saa mod nnø. ud i fjorden; ved denne bøining afgrændses mellem elven og fjorden paa elvens venstre bred et Stykke land, stort 97O tiar eller maal, der har formen af en trekant, og kun ved det 240 meter brede Nidareid er forbundet med landet vestenfor. Paa denne trekant, ligesom paa elvens høire bred, særlig paa den nedre del af dennes løb paa Baklandet samt videre ved fjorden, paa Lademoen (Kolonien). ligger Stadens bebygning, ligesom en ikke uvæsentlig del af bebygningen ligger vestenfor Nidareid ved ]lsviken. Ved elvens løb og ved landets configuration er Trondhjem naturlig delt i 4 d’ele: Den lave trekant mellem Nidelven og fjorden, hvorpaa den egentlige stad ligger, landet vestfor Nidareid og Nidelven, hvor den løber mod nnv.t, Ilen med det høiereliggende land, den saakaldte »Ø« eller rettere halvø, som fremkommer ved Nidelvens pludselige bøining fra nnv. til sø., og endelig byens østligste del, øst for Nidelven, Baklandet med dets fortsættelse. Endelig hører til byen den lille ø Man-kholmen. Af disse dele er den del, som ligger mellem Nidelven og fjorden, det egentlige Trondhjem, medens Baklandet og Ilen er forstæder. Den saakaldte Trondhjems Bymark, der, som før omtalt, regnes med i Trondhjems areal, er ikke bymæssig bebygget. Den egentlige bys længde uden Bymarken fra vest ved Il- bergene til byens østligste grændse ved Ladebækken er ca. 5.1 km. og fra bygrændsen sydligt for“ Hesthagen til fjorden nordlig for Rørosbanens godshus er 2.4 km. Det hele byterritorium har en uregelmæssig form, men i det store nogenlunde figuren af en ligebenet trekant med grundlinie fra difterilaZarettet langs fjorden til Ladebækkens øvre del, me- dens toppunktet ligger ved bygrændsen sydlig for Hesthagen.