Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/298

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HISTORIE. FængselSpræst A. Hval 1890, 1891, 1892, 1893, 1894. Fabrikeier I. O. Piene 1892, 1893, 1894. Stadsfysikus M. I. D. Bøckmann 1892, 1893, 1894. Farver B. O. Brænne 1892, 1893. Kjøbmand B. Iversen 1892, 1893. Lagmand Jac. A. Lindboe 1895, 1896, 1897, 1898. Statsminister J. W. O. Steen 1895, 1896, 1897. Bankdirektør K. Bomhoff 1895, 1896, 1897. Bankdirektør H. P. Jenssen 1895, 1896, 1897. Kjøbmand J. M. Halvorsen 1898. Skoledirektør V. A. Wexelsen 1898. Stykjunker O. H. Hagen 1898. Antallet af Stemmeberettigede i amtets valgkredse var i l897.“ Antal stemmeberettigedo. Trondhjems by —-—-—-—— 3378 237 287 Aafjord — — — — Bjugn — — — — 255 Bjørnør — — 811 Byneset — — 2ð9 BørSen — — 388 Frøien — — 461 Hevne — — —332 Hitteren — — 3ð5 Holtaalen — — 55O Klæbu — — — 144 Malvik — — — 341 Meldalen — — — 80O Melhus — — 528 0pdal — — — 365 Rennebu — — — 235 Røros — — — — 472 Stadsbygden — — (394 Selbu — — — — 43O Strinden — — — 429 Støren — — — 575 Orkedalen — — 68ð Ørlandet ..... — ...... fllrond]Oems Adresseavis har bestaaet siden 1 767; dens første numer udkom 3. juli 1767 under titel „Kongelig allene privileg. Tron- hjems Adressecontors Efterretning“. Avisen grundlagdes af raad- mand M. NisSen, som havde faaet privilegium paa at drive et adressekontor i Trondhjem. Ved kgl. bevilling af 11te juni 1783 blev privilegiet tillagt den nyoprettede borgerlige skole, som saa- ledes „alene ‘ blev berettiget til udi Trondhjems stift et adresse- kontor at indrette og vedligeho1de.“ Dette privilegium bestod helt til 1876, da det blev indløst af Staten og Trondhjems kommune i