Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/295

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

284 SøN1)P.E TRONDHJEMS AMT. Fra 1862 begyndte valgene iTrondhjem at gaa ikonServativ retning, dog var valgene b1andede. idet der ogsaa valgtes ikke stærkt konservative repræsentanter som Ole Richter og stiftsprovst Essendrop. ’ Fra 1882 til 1891 var der bestemt konServative valg iTrond- hjem, indtil valgene i 1894 og 1897 bragte et bestemt liberalt valg. -Der gives vel neppe nogen valgkreds ilandet, hvor de politiske partier staar saa bittert mod hverandre, og hvor den politiske dis- kussion føres med saadan lidenskabelighed som i Trondhjem. Amtet kan i de første menneskealdre heller ikke siges at have havt egentlige partivalg: fra sekstiaarene valgte amtet i en række af aar repræsentanter, der sluttede sig til den jaabækske og til den sverdrupske politik, og har i det hele, naar undtages et moderat valg i 1888, ligget bestemt i venstreretning. I rigsretten mod ministeriet Selmer sad som medlemmer fra søndre Trondhjems amt skolelærer D. Iversen og skolelærer I. I Reitan. Siden 1814 har fra søndre Tron(lhjems amt mødt følgende re- præsentanter paa storthinget: AsSessor Krogh 1814. Lensmand P. Forsæth 1814. Oberstløitnant Krabbe 1814. Res. Kapellan Garmann 1814. Provst Aschenberg 1815,. 1816. Sorenskriver Rambech 1815, 1816, 1818, 1824, 1827, 1828 Oberstløitnant Rogert 1815, 1816. — Lensmand I. C. Nordbye 1815, 1816. Gaardbruger Teslien 1818. Foged P. L. M. Bull 1818. — Forhenv. Statsraad C. Krogh 1821, 1822, 1824, 1827, 1828 Løitnant A. D. Mo“sling 1821, 1822. “ Gaardbruger Lodgaarden 1821, 1822. Sorenskriver Dessen 1824. Proprietær H. Hornemann 1827, 1828. i Gaardbruger Grendahl 183O, 1888, 1836, 1837, 1842. Premierløitnant F. C. Mosling 1830, 1833, 1839. Overjæger Soelberg 1883. Gaardbruger J. Sæther 1833, 1836, 1837, 1889, .1842, 1845 1848, 1851, 1854, 1857, 1858,C 1865—-1866, 1868—1869, 1871 1872, 1873. G Foged P. A. Wiig 1836, 1837. — Gaardbruger O. I. Soelberg 1836, 1837, 1842, 1845, 1851 1854 Lensmand S. Olsen 1839. SognepræSt C. Petersen 1839. Overstiger K. Olsen 1842, 1845, 1848, 18ð4, 18ð7, 1858. Res. Kapellan N. N. Dahl 1845, 1848, 1851. “ Lensmand I. G. Lund 1848, 1851.—