Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/288

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

H1SToP.IE. 277 Ved freden i Kjøbenhavn 27de mai 166O blev Trøndelagen erkjendt som norsk. T Udskrivningen under krigen i 1657—166O føltes trykkende i Trøndelagen, der gjentagne gange i 1657, 16ä8 og 1659 maatte stille en betydelig kontingent, først til den norske hær, saa til den svenske og tilsidst igjen til den norske. Skattebyrden var mere trykkende, end den nogensinde før havde været. Fra Ti-ondhjems lens gjenerobring til 1814. Efter krigen i 1657—166O blev Munkholmen befæstet. Det store, runde taarn opførtes 167O. Noget senere paabegyndtes anlægget af Kristianssten; des- uden byggedes et jordværk paa Møllenberg. Skanseporten blev opført i tiden efter beleiringen. Disse Værker blev i løbet af det- 17de aarhundrede vedligeholdte og forbedrede, hvorhos der op- førtes fire sjøbatterier, der sammen med Munkholmen skulde til- bagevise mulige angreb fra Sjøsiden. Under den nye krig il675, Gyldenløvefeiden — iDanmarkkaldet den skaanske krig — deltog et trondhjemsk regiment i belei1—ingen af Carlsten ved Marstrand og i Slaget ved Uddaval1a, medens første trondhjemske regiment og de nordenfjeldske dragoner rykkede ind i Jemteland under Reinhold von Hovens anførsel. — I 1678 var de fleste tropper Søndenfjelds. Karl Sparre, der i Jemteland havde samlet to tuSinde mand, mest ryttere, gik over ÍÎjeldet, herjede i Tydalen, i Selbu og Aalen og tilsidst paa Røros, hvor han brændte byen og ødelagde kobberverket. — I 1679 blev Røros paany hjemsøgt af et korps fra Sverige under Planting, der ødelagde, hvad der var levnet og opbygget. Korpset rykkede ned over Guldalen og mødte her iAalen de trondhjemske tropper under oberst SchultZ; efter en kamp maatte svenskerne gaa tilbage og drog hjem over Røros. Efter Freden i Lund 1679 blev Kristiansstens fæstning anlagt. I 168O blev Griffenfeldt hensat paa Munkholmen, hvor han blev i 18 aar. Han døde i Trondhjem i 1699. I 1681 udbrød der ildebrand i Trondhjem, Hornemanns- branden; hele byen undtagen Kristkirken, kongSgaarden, hospitalet og nogle hytter lagdes øde. Efter denne brand blev Trondhjem reguleret med sine brede gader, nogenlunde i overensstemmelse med dens nuværende regu- lering. Mere end halvdelen af byen var opført, da —Kristian V kom did i 1685. Efter branden fik byen nye privilegier til skade for Lille- Fosen (Kristianssund) og Molde. Sjøhelten Peter Wessel, senere adlet under navn af Torden- skjold, blev født i Trondhjem 28de oktober 1690. Hans fødested var et toetages træhus med bislag iMunkegaden, som blev nedrevet ved branden 11te marts 1846. Der er reist en statuette for hami Trondhjem efter BissenS statue, hvilken afSløredes 28de oktober 1876. l l