Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/283

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

272 Søm)nE TBom)HJEMs— AM‘r. geistlige embedsmænd fik for en tid titel af superintendenter iste- detfor erkebisper, senere kaldtes de bisper. I 9 aar efter Olaf Engelbrektssøns flugt i 1537 stod bispe- stolen ledig, da Tor-bjørn Olavssøn Bratt blev superintendent. Han var først i Wittenberg i 2 aar og kom der i nøie forbindelse med Luther, som kaldte ham en lærd mand. Han døde allerede i 1548. Hans eftermand Hans Gaas, en danske, havde ogsaa studeret iiWittenberg. I hans tid blev ved freden i 157O Jemteland i geistlig henseende lagt under Norge. Det havde tidligere, som be- rørt, hørt til Upsala stift. Under den nordiske ‘syvaarskrig, 1563—157O, erobrede sven- skerne under Knut Soop de norske landskaber Jemteland og Herje- dalen, men-blev atter fordrevne af et opbud af borgere og bønder under Evert Bild. Claude Collart, en fransk eventyrer, besatte i februar 1564 Jemteland, som da var uden forsvarere. Derfra drog svenskerne over Sulfjeldet ned i Værdalen, og Evert Bild rykkede ind i Sten- viksholm, men efter nogle dages forløb overgav Bild s1ottet. Endnu før overgivelsen havde Collart holdt et møde med borgere og kanniker fra Trondhjem i leiren udenfor Stenviksholm, og de fleste af disse svor troskab til den svenske konge. 0veralt i landdistrikterne reiste der borgere og kanniker om- kring for at bevæge til,frafald til Sverige. W Erobringen var gaaet over forventning let, men svenskerne opførte sig overmodig og raat. Kristkirken benyttede de svenske knegte til stald for sine heste; kirkens klenodier, hvoriblandt ogsaa det lig, som blev antaget for at være Olaf den heHiges, blev ført afsted; i Stjørdalen satte de det ind i Fløan kirke. De faa sølv- nagler, som endnu fandtes i kisten (St. Olafsskrinet kom, som før omtalt, til Kjøbenhavn ca. 1540), pil1ede-svenskerne ud. Bakke nonnekloster og Helgesæter kloster, som en stund havde været bispegaard, blev paa den tid ødelagte. Folk blev imidlertid misfornøiede og klagede over de svære skatter og hvervningerne. (3ollart fattede i Trondhjem den plan at angribe Bergen og sendte en flaade paa 6 jægter afsted. Høvedsmanden i Bergen, Erik RosenkrandsW, havde imidlertid sendt til undsætning en flaade under Erik Munk, der ved Agdenes ødelagde jægterne, og (3ollart flygtede da til Stenviksholm, hvorpaa Trondhjem overgav sig til Erik Munk og hyldede kong Fredrik II. Bønderne rensede landet for svensker. Stenviksholm, der havde en besætning paa 500 mand, mang- lede vand, og (3o1lart maatte overgive sig. To nye svenske angreb, i december 1564 og i marts 1565, var uden resultat. I 1569 herjede nordmændene Jemteland. I 1570 kom sven- skerne til Trondhjem og beskjød byen fra de hauge, hvor nu Kri- stianssten ligger; de trak sig tilbage over grændsen under sædvan- lig herjing.