Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/281

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

27O søm)BE TRONDHJEMS Anm. søn; Aslak sluttede sig til Karl Knutssøn, som over Østerdalen kom til Trondhjem i 1449 og der blev kronet af Aslak. Da Karl Knutssøn snart efter laa under i kampen mod Kri- stian I, blev denne i 1450 ogsaa kronet i Kristkirken i Trondhjem, sandsynligvis af en eventyrer ved navn Mareellus, der tiltog sig navn af legat, og ligesaa blev kong Hans kronet her af erkebisp Gaute i 1488. Ogsaa Kristian H forlangte, før han blev konge, da han var norsk statholder, at krones i 1507, men hertil svarede erkebiskop Gaute, at „vi har nok med et kronet hoved her i landet“. Gautes eftermand, Erik IValkendoɔ% var ivrig for byggearbei- derne i domkirken, og han var den første, som i fremmede lande lod trykke bøger til brug i Norge. Hans eftermand, Olaf Engel- brektssøn, valgt 1523, blev den sidste erkebisp i Trondhjem. Olaf kom i stridigheder med fru Inger til Østraat og hendes svigersøn Vineents Lunge og bemægtigede sig deres gods. Reformationen havde paa denne tid vundet en del indpas i Norge, og fru Inger til Østraat og hendes svigersønner søgte at benytte sig af anledningen til at komme i besiddelse af klostrenes jordegods. Det kom til en formelig feide mellem erkebispen paa den ene side og fru Inger og hendes svigersønner Vincents Lunge og Nils Lykke paa den anden side. Da Kristian H var fordrevet, sendtes landsknegte til Trond- hjem mod erkebispen; byen, som var aaben og ubefæstet, faldt i deres hænder. Erkebispegaarden blev brændt, og erkebispen tog sin tilflugt til sin befæstede borg Stenviksholm I Imidlertid kom det senere til forlig, og erkebispen maatte bøde for sine feider mod fru Inger og Vincents Lunge, ligesom han maatte underkaste sig kong Fredrik I. I 1531 lagde en i1debrand hele Trondhjem i aske, og denne brand rasede ogsaa i Kristkirken, Mariakirken og Graabrødre- klostret. ’ Efter Fredrik den førstes død i 1583 vilde erkebispen nødig have til konge hans søn Kristian III, der var lutheraner. I julen 1535 skulde der holdes et rigsmøde iTrondhjem, og ligesaa thing, „Burspraak“, en erindring om Ørethinget. Da bønderne erfarede, at kongen ikke var lovlig valgt, og at den udskrevne skat var lov- 1øs, blev der opløb, under hvilket Vincents Lunge blev dræbt. Imidlertid kunde erkebispen ikke holde sig i Trondhjem; i 1537 samlede han kirkeskatten, plyndrede kirkerne i sit stift, og med hvad han havde samlet samt med sit arkiv reiste han til Holland; hans fører for flaaden, Christopher Trondssøn, greb paa udveien anledning til at plyndre fru Ingers gaard Østraat. Erkebispens arkiv er i den seneste tid kommet tilbage til Norge. En svag garnison, som erkebispen havde efterladt paa Sten- viksholm og Holms kloster, overgav sig snart, og der kom forstærk- ning fra Danmark under To-uid Ulfstand. —