Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/28

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURLIG BESKAFFEHI—IED. 17 sagte flydende Gulelv ned mod Gulosens blaa flade, hvor den op- fanges af det barske, bratte Bynes med dets fagert grønne strand og nøgne heier og koller, mellem hvilke et tjern nu og da titter frem. Over den lave Øiaas svæver blikket hen over de bygder, som i folder og bukler skraaner ned mod den fjordarm, som op- tager Gula og 0rkla, indtil det mødes af Gjeitestæ-andens og Lens- vikens knubber og kampe. g I SytleZ1—e, g-r-ændsefjeld mod Sverige i Selbu, ligger sne- masserVi forsǽnkningerneomðllem de bratte stup, og fra disse fjeld sees vidt: mod nord til Areskutan (1542 m.) iSverige, til Snasahö- garne, ned mod vestover den under fjeldrækken liggende s-formede Essandsjö, og man ser vestover til fjeldene i Selbu helt til Graa- kallen ved Trondhjem. Udsigten omkring Stuedalen er af Hørbye skildret saaledes: Med et blik overser man Stuesjøens dyrkede strande og grønne birkelier, Skarsj3eldenes graa og fæle øde samt de hvasse kamme af ‘S’g(lene med deres glinsende snestriber og dybe, blaa farvetone, og øiet dvæler med velbehag ved disse kontraster. Ikke af mindst effekt i dette prospekt er Skar-dør-en; seet fra høiderne i vest for Stuedalen er denne kolossale port, som naturen har udgravet 1000‘ dybt gjennem grændsefjeldene, overordentlig imponerende. I det hele taget betinger de forskjellige bergarters optræden her en vekslen i former, en rigdom paa forskjelligartede prospekter, der maa gjøre denne lille fjeldda1 saare tiltrækkende for enhver. H0iderne. De største høider i søndre Trondhjems amt ligger i 0pdal, hvor Drugshø, 1954 meter høi, er amtets høieste maalte fjeld og grændsetop mod Lesje. Imidlertid ligger noget østligere i Dovre herred eller udenfor søndre Trondhjems amt, men nær grændsen mod 0pdal,gSnøhættaÍ 23Og14 meter høi, saa at de af gneis bestaaende grændsefjelde her i Opdal vistnok naar op over 2000 meter, om end de høieste toppe falder indenfor Kristians amt. Efter grændsefjeldene i 0pdal er det grænsefjeldene i Selbu mod Sverige, som har den største høide; Sylenes nordre top her er 1766 meter over havet. I Røros herred naar i de af granit bestaaende Vigelfjelde Storvigelen 1582 meter over havet. Til at vise de høieste toppes fordeling i amtet kan følgende tal tjene. Det yderste mod havet liggende herred, Frøien, naar kun 72 meter over havet, og høiderne stiger i det hele og store mod sydøst indtil grændsefjeldene mod Kristians amt og mod Sverige. De høieste toppe i hvert herred. Hîg.§g?ts Fjeldets navn. HCj;?e I Frøien SandvaShei ....... . 72 Fillan Stordalsheia ........ . 204 Ørlandet Asplikammen ......... . 283 Leinstranden Aasen nord for Rønningen plads .... 308 Søndre Trondhjems amt. 2 tZméo . C ff