Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/276

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HISTORIE. 265 Eystein Norge og reiste til England, hvorfra han satte Sverre i i ban, uden at denne banlysning vides at have havt videre følger. I 1183 kom Eystein hjem til Norge og forligte sig med Sverre. Sandsynligvis har han i den sidste tid af sit liv været optagen med bygningen af g Trondhjg;ns domkirke; Han døde i 1188. v Eystein var vistnok den mest fremragende af alle erke- bisperne, en mægtig prælat og en klog politiker; om hans smag og kunstsans bærer det bygværk, han reiste iNidaros, det bedste vidnesbyrd. Han har skrevet nogle optegnelser paa latin om kong 0laf, hvilke kom for lyset i 1880. Den følgende erkebiSp, Erik Ivarssøn, kom snart i strid med kong Sverre baade om indtægterne og om lovene og om sin hird. Kongen forlangte, at erkebispen ikke skulde lade sig sage- fald betale efter pengenes fulde sølvværdi, hvorved hans indtægter blev fordoblede, men efter samme værdi som kongens skat; til dette forlangende svarede imidlertid Erik, at Guds ret altid skal vokse og aldrig aftage. Kuvlungerne under Jon Kuvlung overfaldt Nidaros i 1186, medens Sverre og nogle af hans folk laa i borgen paa Stenberget. Næste vaar kom„Jon paany til Nidaros, dog uden at vove noget an- greb. Atter kom de til Nidaros i 1188 og Vødelagde baade træ- borgen og borgen Zion oppe i Stenberget. Erkebiskop Erik, hvis stilling blev vanskelig, forlod landet og drog til Danmark i 1190. Med bemyndigelse af paven, Coele- stin III, lyste Erik, der var blind, Sverre iban søndag efter søndag i Lunds domkirke. Efter Sverres død kom Erik tilbage til Nidaros og forligte sig med den nye konge 1202; uden først at indhente pavens samtykke hævede han bansættelsen og inter- diktet, i hvilken anledning paven, Innorens IIL skrev til erke- bispen: „Ligesom aben, der efterligner de menneskelige lader, har du givet dig udseende af at ville gjøre, hvad du hverken kunde eller havde retteligen lov til.“ Biskop Nicolaus’s parti. baglerne, kom først til Nidaros i 1197, hvor de beleirede borgen Zion, som da var sat istand, og hvor Thorstein Kugad havde anførselen. Ved forræderi indtog de borgen og ødelagde denne og Sverres skibe iNidaros. Senere førtes gjentagne kampe mellem bagler og birkebeiner i Nidaros; saaledes havde Sverre i 1198 et sam- menstød med dem paa Trondhjemsfjorden udenfor Thorsbjerg tæt ved Rødberg. Samme aar kom Sverre landeveien fra Bergen over VossefZjeldet og Sogn til Nidaros. Vinteren 1198—1199 fik han bygget skibe, opførte et ka.stel ved broen og to valslynger paa Øren og ved elven. Baglerne blev vistnok i 1199 slagne af kong Sverre paa Strindsjøen; men det lykkedes ham ikke i sin tid at faa helt bugt med dem.