Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/258

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FoB;HIsToBIE. 247 En kassero1le og sil er fundne paa Lines iBjørnør paa bun- den af en røs;,under nogle store stene“ sammen med brudstykker af et fad af bronce. Fra Ly-Søen i Aafjorden er et fund, utvivl- somt med brændte ben, i en haug under nogle paa skraa stillede heller; det indeholder bl. a. en urtepotformet urne af ler, brudstykker af en spænde af bronce, belagt med presset sølvblik, et haand- sneldehjul af bronce, en baandformet fingerring af guld og nogle brudstykker af jern. Sandsynligvis med brændte ben og i et større kammer af reiste heller gjordes et fund paa Ven i Hølandets sogn i Melhus; her var videre en urne, stykker af gjorder af bronceb1ik til et trækar, et glasbæger med svagt indSlebne, afrundede ovaler, et skaalformet bidselbeslag af bronce, sidebeslag af bronce til en sværdslire, fingerringe, 2 spydspidser, bule og haandtagbeslag til et Skjold af moSefundsformer. Til denne periodes slutning henføres et fund fra Rønsberg i Selbu med stort kammer, hvori vaaben, beslag af bronce, uld- tøi m. m.“ Fra Rennebu uden nærmere angivelse af Sted er et fund med et haandsneldehjul af bronce og en eiendommelig spænde af bronce. Fra Tor-gaard i Klæbu er en kjedel af bronce med brændte ben, en fingerring af guld (begge tabte) og 6 perler af glas- mosaik, mest i dambrætmønstre; fundberetningen er ellers noget usikker. Det sidste afsnit af den ældre jernalder pleier af norske arkæologer at benævnes mellemjernalderen; tidsgrændsen for denne sættes fra omkr. 500 til henimod slutningen af det 8de aarh. e. Kr. Antallet af større og nærmere bekjendte gravfund fra denne tid i det nordenfjeldSke er ikke særdeles stort, medens til gjen- gjæld enkelte af fundene er meget righoldige. Begravelse med ubrændt lig Synes i denne tid at have været udelukkende her- skende. Fra søndre Trondhjems amt haves fund af en del Spænder fra denne tid: Fra Aa præstegaard iAafjorden en spænde af sølv funden i en stenrøs, fra et ukjendt sted paa Strinden en spænde af sølv, fra Re.fset i Støren en spænde af sen type funden i en Stenrøs. Fra Rimul i Melhus er 7 guldbrakteater fundne i en haug. Til dette afsnit af den ældre jernalder maa vistnok ialfald de fleste af de runeindskrifler med den ældre runerække henføres, som er fundne i denne del af landet. Den nordligste bekjendte er indskriften paa bjergvæggen ved Valsflorden i Bjugn, opdaget i 1872. Ved Tanem i Klæbu er en sten med indskrift funden i en haug sammen med en metalkjedel og en spydspids. Ved Bratsberg i Strinden er funden en helle med 5 runer i det ene hjørne, efter en usikker beretning i en haug. Ved Vatn i Ørlan- det er en sten med 9 runetegn funden i en haug. A