Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/247

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

236 SøNDBE TBonDH.1E1uS Anm. 1894. 1s93. 1s92. 1891. 189o. FolkeSkolevæSen — — — 202 442 186 —592 175 868 d 128 696 119 236 AmtSSkoler og lignende 11 784 9 344 9 340 1O 483 11 578 FattigvæSen —-—-—— 228 618 233 442 224 290 217 411 209 301 K(åmmunernes faste eien— 92 9 omme —-—-—-— 1 1 14 141 214 J ernbanebidrag —-—— 1 732 2 991 3 560 8 106 3 661 Renter og afdrag — — — 69 749 68 698 52 747 37 809 57 776 Refusioner —-—-—— 1 386 1 1—57 181 1 925 972 Deoision og andre ud- ifter —-—-—-—— —5 154 10 648 13 538 8 148 5 O10 U(§laan —-—-—-—— 1 249 9 24O 9 980 4 360 3 88O Beholdning ved aarets udgang — ỳ —-—-— 72t 99 p136 111 98§3p 122 462 Ti1Sammen 720 165 857 327 786 854 673 464 654 888 1894. 1893. 1892. 1891. 1890. Ren udgift. — — 568 579 697 929 —579 096 516 419 479 625 . sɧ1§ff§;’eåïåt 37.c8 % 28.os % 31.98 % 26.9å % 27.27 % 8Je3ïä;§Zä;:nJ fg§åíËg§e§åt 40.21 % 38.4å 0,Z0 38.v3 % 42.1o % 43.64 % g“Íeå§)Ê6g§;:n1 811m.8k01G— Og 77.o9 0Z 61.äa 0j 7O.71 % 69.oå % 70.91 %: 70.01 % fatt1gvæSen O O I 1895 og 1896 udgjorde skatteydernes antal 26 461 og 26 78O, den antagne formue 49 826 OOO kr. og 51 O03 OOO kr., den antagne indtægt 1O 625 OOO kr. og 11001000 kr., den skatbare in(ltægt 4 789 30O kr. og 4 96;2 700 kr. Den ud1ignede herredSskat (amtsskat og skolekredsenes ud- redsler ikke heri medregnet) er for den del deraf, som er udlignet paa formue og indtægt i aarene 1894, 1895 og 1896, udlignet gjennem- snitlig med kr. 1—Öv, kr. 1.64 og kr. 1.66 pr. 1000 kr.s formue og med kr. 5.28, 5.64 og 5.ä8 pr. 10O kr.S indtægt. Efter formues-, indtægtS— og skatteforho1dene i 1893 og efter folketæl1ingen i 1891 var den antagne formue pr. indbygger kr. 532.oå og den antagne indtægt pr. indbygger kr. 112.38. Samlet belob af herredsskat og amtsskat ialt pr. indbygger kr. 5.92. pr. skatleyder kr. 22.1?. De samlede Skatters fordeling paa matrikulskylden og paa formue og indtægt stiller sig procentvis Saaledes: Matr.sky]d. Formue og indta-gt. 187.5 — — — — å8.4 0,1W., 41.60,Z0

 C C 44.6 0,t‘A0 55.4 0,“0

1893 — — 41.W;0,ð0 å8.=;%

 — C   0;‘0   0Z‘0