Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/246

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

W KoMMUNAI. HUSHOLDNING. 235 Til dækkelse af amtskommunens udgifter i disse aar er paa amtets matrikulskyld for hvert af aarene udlignet kr. 4.2o, 4.42, 4.o3ɔ 4.07 og 4.48 pr. skyldmark. I 1889 var udlignet kr. 3.92 pr. Skyldmark. I 1885 var ud- 1ignet kr. lo-51 pr. sky1ddaler, hvilket svarer omtrent ti1. kr. 3.96 pr. skyldmark paa amtets nuværende matrikulskyld; i 1875 var udlignet-2 spd. 5O skill. (kr. 9.6v) pr. skylddaler, hvad der svarer til kr. 3.13 pr. sky1dmark paa amtets nuværende matrikulsky1d. Ingen del af amtsskatten er ud1ignet paa herrederne. Amtet har for tiden ingen laanegjæld. Som amtskommunens formue opføres fængselsbygninger i Strinden og Røros med 5966O kr. Budgettets stigen har hovedsagelig sin grund i de forøgede udgifter til skolevæsen, landbrugsvæsen og veivæsen. Herredskassernes kontante indtægter og udgifter for aarene 1890 -94 viser denne tabe1: Herre(lskassernes indtægter og udgffter. I n d t æ g t e r. 1894. 189:3. 1892. 1891. 1890. Beholdning fra f. aar — 99 136 111 986 120 649 122 462 121 006 Herredsskat indbeta.lt — 408 560 883 257 . 881 O29 867 212 843 800 Afgifter —-—-—-—— 17 608 15 947 15 690 16 066 15 893 Renter —-—-—-— . — 12 777 12 671 11 —593 11 406 12 336 Indt. af eiendomme m. m. 4 614 8 826 2 849 3 637 3 205 Indt. vedk. kirker og t kirkegaarde —-—-— 9 921 10 545 11 725 12 111 11 771 Offentlige og private bi- drag —-—-—-—— 71 057 64 447 52 721 40 204 40 017 Refusioner —-—-—— 29 244 32 311 f 32 384 28 802 29 —525 Decision og andre indt. 9 468 9 708 5 830 8 842 3 986 Afdrag —-—-—-—— 1 310 9 941 11 992 8 60ɔ 11 238 Laan —-—-—-—-— 48— 207 190 329 88 547 55 495 54 173 Forskud —-—-—-—— 8 268 7 359 7 345 3 627 p 8 438 Ti1Sammen 720 165 857 327 736 854 I 673 464 654 888 U d g i f t e r. 1s94. 1893. 1892. 1891. 1890. Forskud ved aarets be— gynde1se —-—-—— 7 359 i 7 345 3 627 8 438 f 6 607 HerredsstyrelSen — — — 13 321 t 13 255 11 823 12 661 10 965 Rets— og politivæsen — 6 747 6 694 6 954 6 882 6 622 VeivæSen —-—-—-— 34 681 83 522 30 481 37 905 p 63 717 SkydSvæsen og færge — 2 704 2 612 2 634 2 664 ] 2 578 Sundheds— og medicina1— å væsen —-—-—-—— 8 536 10 222 9 421 9 374 8 299 GeiSt1ighed og kirke— p væsen —-—-—-—— 24 790 162 410 fl 70 465 62 867 22 510