Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/244

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMIDLER. 233 somhed, dog saaledes at Staten forbeholder sig adgang til at over- tage telefonlinier i den udstrækning, den maatte finde det hensigts- mæssigt. Telefonnettet i Trondhjems by Var privat indtil 1897, da Staten kjøbte anlægget for 13O 0OO kr., medens det havde kostet byen kr. 111 985.5O. Ved rigstelefonen kan man nu fra Trondhjem telefonere til Homme1vik og videre til Stjørdalshalsen i nordre amt og videre til Namsos. Vestover ligesaa ved rigstelefon til Børsen og Orke- dalsøren og HasSe1viken. — Saa er der en række private telefonnet. som kan sættes i forbindelse med den nævnte rigstelefon, nemlig: Børsens telefonsamlag. Gauls(lals telefonsamlag. Hommelvik-Malvik aktietelefonforening. Orkladalens telefonsamlag. Selbu telefonsamlag. Strindens telefonse1skab. Trondhjemsflordens befæstningsanlæg. fllrondhjems telefonanlæg. Ved hjælp af disse nævnte “telefoner kan man telefonere til amtsgrændsen mod Stjørdalen, til Selbu og op igjennem Guldalen til Støren. I Fosen er der flere telefonanlæg, der staar i forbindelse med telegrafstationerne i Vallersund og Bejan: saaledes staar Aaflorden og Bjugn telefonselskab i forbindelse med Aa telefonselskab og videre med Ørlandets og Bjugn telefonsamlag, der atter staar i for- bindelse med Stadsbygden og Rissen telefonsamlag. Af andre telefonselskaber er der ()pdal telefonselskab og Rennebu-Indset telefonforening. Rø1—os te1efonselskab, i tilknyt- ning til de i Herjedalen virkende linier, har forbindelse med Os- Tolgen telefonSelskab. Det her omhandlede telefonnet vil sikkerligen forholdsvis hur- tig udvides mere og mere, saa at den ovenfor meddelte oversigt over telefonnettet nødvendigvis blir midlertidig.