Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/218

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMIDLER. 207 hvorpaa den atter overskjærer herredsgrændsen mod Leinstranden herred. . Den inden herredet faldende korte del af linien ligger i stig- ning i retning mod Kristiania med 1: 42, hvilket er maksimumsstig- ningen i denne retning paa den hele banestrækning Kristiania- Trondhjem, medens den i retning til Trondhjem er 1:40. Den største høide inden herredet er paa grændsen mod Lein- stranden i syd ca. 142 m. Heimdal station ligger paa grændsen mod Leinstranden og falder delvis inden KIæbu herred. Rørosbanen kommer ind i Sta-inden i herredets nordvestre del over det fra Lersjøen kommende bækkedrag og gaar nordover langs Nidelvens vestre bred ind i Trondhjems by. Linien ligger i stigning i begge retninger, af brudt ved kortere horiZontaler; maksimumsstigningen i retning Kristiania er 1:43 og i retning Trondhjem 1: 70. Den største høide inden herredet er ca. 57 m. paa grændsen mod Leinstranden herred. Der er en tunnel ved Hvem, 91.93 m. lang, i fjeld. Der er et stoppested, Selsbak. Afstand fra Afstand fra Høide o. h. Trondhjem. Kristiania M. Km. Km. Selsbak — — —-—-—— 52 6 556 Rørosbanen kommer ind i Trondhjems by omtrent 2O0 m. sydlig for Marienborg, gaar derpaa i nordnordvestlig retning langs Nidelven, bøier i nordøstlig retning over Nidareid, hvor den gaar igjennem en kort tunnel til Skandsen holdeplads. Herfra gaar den nordnordøstlig paa en bro ind paa Rørosbanens stationstomt, hvil- ken ligger paa en ved havnearbeider dannet kunstig ø, og derfra over en svingbro af jern ind paa Merakerbanens stationstomt, der ligeledes er en ø. Anlæggene her ved Trondhjems fællesstation og ved havnen er en del af de i 1884 fuldendte store havneanlæg, der er omtalte under Trondhjems by. Stationer i Trondhjems by: Afstand fra Afstand fra Høide o. h. Trondhjem. Kristiania M. Km. Km. Skansen holdeplads — — — 4 1 561 Trondhjems fællesstation — 3 O 562 Trondhjem .fællesstation er station baade for Rørosbanen og for Merakerbanen, og da den første er bygget med smalt, den sidste med bredt spor, saa blir der et sporbrud ved denne station. Den samlede længde af sidespor paa Stationen blir derved betyde- ligt, 9.91v km., hvortil kommer et sidespor til Ilen med tilhørende