Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/216

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KoMMUmKATIoNsm1)I.EB. 205 Maksimumsstigninger i retning Kristiania og iretning Trond- hjem er respektive: 1: 100 og 1: 100 mellem Rognes og Støren. Det høieste punkt i herredet — ca. 119 m. — ligger paa grændsen mod Singsaas herred. Afstand fra Afstand fra Høide o. h. Trondhjem. Kristiania M. Km. Km. Rognes station — — — 96 63 499 Støren do. —-—— 64 52 510 Der er 2 tunneller mellem Bjørgen og Rognes stationer straks sydøst for Buruelv, respektive 37.96 og 47.oo m. lange, i fjeld. Tunnel lidt sydøst for Rognes station, 89.ä3 m. lang, i fjeld. I Støren er disse broer: Bro over Buruelv, 12.åä m. lang. Bro over Rogge, 7.s4 m. lang. Størenbroen (over Gula), ca. 208.9Ö m. lang; største høide over elvebunden ca. 4.‘z0 m., i 23 spænd, hvoraf 19 a 4.4 m.s og 4 a 31.3v m.s længde. Underbygning er for de 19 spænds vedkom- mende pælevæg og for de 4 stenkar. 0verbygning er enkelte Skinnemaster og gitterværk. I Horg kommer banen ind i herredets sydlige del straks øst for gaarden Kroksfad, gaar nordover langs Gulas vestre bred til Hovin gaard, hvor der er bro over til elvens østre side, som den derefter følger videre nordover, passerer Lundasokna og gaar et par km. søndenfor Ler station i Flaa ind i dette herred. MakSimumsstigningen i herredet er i retning Kristiania 1: 100 og i retning Trondhjem 1:175. Banens største høide inden herredet er ca. 54 m. paa grænd- sen mod Støren herred. Afstand fra Afstand fra Høide o. h. Trondhjem Kristiania M. Km. Km. Hovin station — — 53 45 517 Lundemo do. —-—“ 33 38 524 Der er disse broer i Horg: Bro over Gula mellem Hovin og Lundemo stationer, 188.a m. lang. Bro over Sokna ved Lundemo, nordenfor Lundemo station, 60.86 m. lang. Rørosbanen kommer ind i Flaa i herredets nordvestre hjørne, et par km. søndenfor Ler station og gaar nordover langs GulaS østre bred ind i Melhus herred lidt søndenfor gaarden nordre Flaa (i Melhus). Linien ligger tildels i stigning i begge retninger; paa den inden herredet faldende del af strækningen mellem Lundemo og Ler ståtioner er maksimumsstigningen i retning Kristiania 1:100;