Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/215

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

204 søm)BE TBom)HJEMs AMT. 6 tunnelIer mellem Tamlaget og Drøia — mellem 446 og 447 km. fra Kristiania — mellem stationerne Eidet og Holtaalen, af længde respektive 11, 25, 78, 11, 27 og 78 m. Broer i Holtaalen er: Bro over Drøia elV, 13O.1o m. lang. Bro over Remna, 12.sä m. lang. Bro over Holta, 31.3V m. lang. Bro over Gisla, 7.8å m. lang. I Singsaas kommer Rørosbanen ind i herredets østre del om- trent 2.9 km. vest for Langlete station (i Holtaalen) og følger Gula paa dens nordre bred vestoVer, indtil den et kort stykke nordvest for Reppegaardene gaar ind i Støren herred. Linien ligger mest i stigning mod KriStiania, kun paa kortere strækninger af brudt ved horiZontaler og stigninger mod Trondhjem. Maksimumsstigningen er respektive i retning Kristiania og i retning Trondhjem: 1: 100 og 1: 150 mellem Reitstøen og Sings- aas stationer og 1: 100 og 1: 15O mellem Singsaas og Bjørgen stationer. Det høieste punkt i herredet — ca. 222 m. o. h. —4— ligger paa grændsen mod Holtaalen herred. Afstand fra Afstand fra Høide o. h. Trondhjem. Kristiania M. K111. Km. Reitstøen station — — — 206 9O 472 Singsaas do. — — — 176 82 480 Bjørgen do. .... 147 — 76 486 Kotsøien stoppested — — 125 71 491 Der er i Singsaas en mindre bro over Dybdalsbæk mellem Langlete og Reitstøen stationer, 4.39 m.S spænd. En mindre bro over Hyllebæk mellem Reitstøen og Singsaas stationer, 3.14 m.s spænd. Bro over Holtenelv, 10,o4 m. lang. Bro over Holtenelv, 16.94 m. lang.“ Bro over Hindbjørgmo, straks vest for sidstnævnte, 5.o2 m. lang. Bro over Sevilla mellem Singsaas og Bjørgen stationer, 16.31 m. lang. Bro over Husbæk, 3—76 m. lang. I Støren kommer Rørosbanen ind i herredets østre del et kort stykke nordvest for Reppegaardene (i Singsaas) og gaar langs Gulas nordre bred i veStnordvestlig retning, indtil den lidt sønden- for Støren station gaar over til elvens vestre bred. som den derpaa følger til henimod gaarden Krokstad i Horg, hvor den gaar ind i dette herred. “ Linien ligger paa sin største Strækning i stigning i retning mod Kristiania, kun paa kortere Strækning af brudt Ved horiZontaler og stigninger i retning Trondhjem.