Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/206

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFoI.xNING. 195 Antallet af idioter eHer saadanne, som fra fødselen af er sindssvage, var ved udgangen af 189O i landdistriktet 178, i byen 18, tilsammen 191, hvoraf, fordelt efter fødested, 166 var født i land- distriktet og 18 i Trondhjem. De i amtet fødte 179 udgjør af amtets i amtet fødte indvaanere pr. 1O 000 16.ä9, medens det til- svarende forhold for riget er 12.äå. Af andre sindssyge fandtes ved udgangen af 189O i landdistriktet 490, i byen 98, tilsammen 588, hvoraf, fordelt efter fødested, 237 fødte i landdistriktet og 65 i Trondhjem. De i amtet fødte 302 udgjør af amtets i amtet fødte indvaanere pr. 10 00O 28.oo, medens det tilsvarende forhold i riget Var 27.4ä. Af sindssvage ialt var saaledes ved udgangen af 189O i søndre Trondhjems amts landdistrikt 668 og i Trondhjem 111, tilsammen 779, hvoraf, fordelt efter fødested, 403 født i land- distriktet og 78 i byen. De i amtet fødte 481 sindssyge udgjør af amtetS i amtet fødte folkemængde pr. 10 O00 indvaanere 44.ä9. medens det tilsvarende forhold i riget var 39.99 pr. 10 O00 indvaanere. Det viser sig, at antallet af blinde, døvstumme og idioter er forholdsvis noget større blandt dem, som er født i søndre Trond- hjems amt, end i riget overhovedet, nemlig af 10000 individer I amtet. I Norge overhovedet Blinde —-—-—-— 19.6å 13.2a DøVstumme — — — 15.48 1 1.o4 Idioter —-—-—— 16.å9 12.äÖ Andre sindssvage — — — 28—oo 27.4ä SundhedstiIsta11d. I søndre Trondhjems amt dør der, som ovenfor angivet, med den nuværende folkemængde aarlig mellem 230O og 2—500 mennesker. Dødeligheden var Der I amtet. I Norge 1891 — 21.1 pro mi1le 17.46 1892 — 21.1 17.s3 1893 — 18.v 16.34 1894 —-—-— 19.3 16.92 er saaledes i amtet noget større dødelighed, end den gjennemsnitlige i riget. I amtet fødes (se ovenfor) aarlig i de senere aar 3800—3600 børn og desuden omtrent 10O dødfødte. Forholdet mellem fødte og døde var I a.mtet. I riget. 1891 —-—— 100: 71.—1 100: —56.e 1892 — — 100: 74.å 100: 60.v 1893 —-—— 100: 66.2 100: sal . 1894 —-—— 100: 70.1 100: 56.6 Forholdet mellem fødte og døde er følgelig i riget over- hovedet gunstigere end i søndre Trondhjems amt.