Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/205

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

194 Søm)RE TRom)HJEMS Anm. 9. Havnevæsen, fyrvæsen, lodsvæsen, flødningsvæsen 91 = 0.1 %. 1O. Post-, telegraf— og telefonvæsen 125 = 0.1 %. 11. Husligt arbeide 30 613 = 37.o %. 12. Formuesindtægt, føderaad, pension og ubestemt arbeide 4452 == 5—4 OZ0. 13. Uden erhverV, privat forsørgede, offentlig understøttede, om- streifere, betlere og liredreiere m. m. og uopgivet 4539 = 5.ð %. DisSentere— Ved udgangen af 1890 var der i landdistriktet ialt 222 personer, som ikke tilhørte statskirken, og i byen 396, tilsammen i amtet 618; i forhold til folkemængden er dette meget mindre end gjennemsnitlig i riget, nemlig i amtet 50 dissentere pr. 1O OOO individer mod 153 pr. 1O OOO indvaanere i Norge forøvrigt Flere end halvparten, nemlig 370, var methodiSter og bap- tister; i 1865 var antallet af methodister og baptister i amtet kun 3. Af de i Trondhjem hjemmehørende 396 var 46 romersk katholske, 100 methodister, 129 baptister, 27 jøder, 8 mormoner, 26 tilhørte lutherske frimenigheder, og 34 tilhørte ikke noget troes- samfund. Af landdiStriktets 222 dissentere var 29 i Fosen, deraf 24 baptister i Bjugn, Hitteren og Ørlandet; 15 i Orkedalen, hvoraf i 0pdal 4 methodiSter og 7, som ikke tilhørte noget troessamfund; 21 i Guldalen, hvoraf i Røros og Melhus 9 baptister og 11, som ikke tilhørte noget troessamfund; 157 i Strinden og Selbu, hvoraf 6 tilhørte lutherske frimenigheder, 22 methodister, 80 baptister, 10 romersk katholske, 1 mormon og 82, som ikke tilhørte noget troes- samfund — ialt 151 alene i Strinden herred. I 1865 var antallet af dissentere 92, hvoraf 41 i land- distriktet og 51 i byen; dengang flest mormonere, nemlig 47. Ogsaa i 1875 var der 23 mormonere af de 68, som dengang ud- gjorde antallet af dissentere, 47 i Trondhjem og 21 i land- distriktet. Ved udgangen af 1890 var i Trondhjem 8 mormoner og i landdistriktet 1. BIinde, d0VStumme og sindssvage. Ved udgangen af 1890 var antallet af blinde i amtets landdistrikt 212, i Trondhjem 39, tilsammen 251; af disse var 174 fødte i landdistriktet og 38 i Trondhjem. De i søndre Trondhjems amt fødte 212 blinde udgjør af amtets i amtet fødte folkemængde pr. 10 OOO indvaanere 19.6å, medens det tilsvarende forhold for blinde i riget pr. 10 OOO er 13.2s. Af døvstumme fandtes ved udgangen af 1890 i landdistriktet 123 og i byen 136, tilsammen 259, hvoraf, fordelt efter fødested, 138 fødte i 1anddistriktet og 29 i byen. De i søndre Trondhjems amt fødte 167 udgjør af amtets inden amtet fødte folkemængde pr. 10 OOO 15.4s, medens det tilsvarende forhold for riget er 11.o4.