Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/173

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

162 SØNDRE TRONDHJ’EMS =gMT. I 1870 var der kun 46 kilenøter i Fosen, i 1884 638, i 1889 1001. I Strinden og Se1bu fogder-i var der i 1870 20, i 1884 216, i 1889 258. SystematiSk veining af laks er isøndre Trondhjems amt fore- taget ved Moltuen i Agdenes lidt vestenfor Trondhjemsfjordens ud- løb. Her er veining stykkevis foretaget i 1892 i omtrent hele fisketiden 2 620 laks veiet g 1894 fra 1. juni til fiskets slutning 615 — — 1895 fra 24. april til do. 1 692 — — 1896 fra 15. april til do. 1 566 — Det viser sig, at der omkring Trondhjemsfjordens udløb er laks af to større1ser, som fortrinsvis fiskes, nemlig laks af omkring 2 kg.s vægt, eller nøiagtigere: fra ca. 13Z4 til henimod 3 kg., den anden størrelse er laks paa omkring 6 kg., eller fra 5 til 7 kg. Antallet af fisk, hvis størrelse ligger mellem disse to størrelSes- grupper — altsaa fisk af vægt over 3 kg., men under 5 kg. — er derimod paafaldende ringe. Den Største af alle de her omhandlede tusener af laks veiede 17.6 kg. LakSefiSket i elvene. .Gula er amtets bedste lakseelv, og det er i rækken den tredie af landets lakseelve, hvad udbytte an- gaar. Det er kun Laagen og Mandalselven, som efter de senere aars opgaver har givet et større antal kg. laks. Den største del af fangsten foregaar i elveløbets nedre del. i Leinstranden, Melhus, og saa i Flaa og Horg. Laksen gaar opover Gulfossen i Horg og til Eggan.fossen i Holtaalen, men denne stanser den. Elven mellem Gulfossen (i Horg) og Egganfossen — 70 km. lang — er for størs1edelen bortforpagtet til engelske sportsfiskere, hvis samlede fangst i aaret 1879 — mest for Stang — er op- givet til 4380 kg. Der er nogle udklækningsapparater i elven. Laksen gaar i Gulas bielv ‘S’okna i Soknedalen lige op til Fossem bro og i Stavilla til fossen lige ned for gaarden Aas. Ogsaa i Gyrmella fiskes der laks. Der er fisket gjennemsnitlig aarlig i elven: 188o-sa —-—-—-—-— 9623 kg. 1884—Sv — — —11601 — 1888—90— — — —17077 —