Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/171

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

160 søm)BE TRONDHJEMS Anm.

Med Trondhjemsfjorden staar det i forbindelse gjennem en

forholdsvis smal og stærkt bugtet strøm, 2 kilometer lang. Til sine tider har denne strøm lighed med en sædvanlig elv. Strøm- mens retning veksler imidlertid ogsaa her regelmæssigt med tide- vandet, saa at den snart er ud-, snart indgaaende. I dette bassin udmunder kun ubetydelige bækkeløb, hvorfor saltgehalten holder sig temmelig uforandret, omkring 3.o %. Dyb- den i bassinet er temmelig forskjellig, under det bratte østlige land skal den paa et punkt gaa ned til 50 favne. “ De sædvanligst forekommende fiskesorter er følgende: Guld- f1yndre (pleuronectes platessa), vasflyndre (pleuroneCtes .flesus), graaflyndre (pleuronecfes limanda), sandhverv (rhombus maxi- mus), torsk (gadus morhua), blege (gadas merlangus)) hyss (gadus æglejinus), smaasei (gadus virens) og en og anden kveite (h1])po- glossus mase-imus). — Botn antages at egne sig til forsøg med kunstig udklækning. Trondhjems fiskeriselskab betaler 50 øre pr. stykke for fanget af haakjærring i Trondhjemsfjorden. Der er fanget og dræbt 384 stk. haakjærring i budgetterminen 1895—1896. En vigtig fiskeplads for Trondhjems forsyning med fisk er en banke, der strækker sig næsten uafbrudt fra Ladehammeren til Tautra. Line— (bakke-) og snørefisket drives i Ma1vik og Strinden. Der fiskes en del torsk og flyndre med garn. Ogsaa sild fiskes. Før i tiden fiskedes ogsaa brygde og haakjærring, men dette er nu ophørt. v Adskillig laks fiskes med kilenot. Ogsaa i Gulosen i Melhus har været drevet lidt sildejiske. Fra Orkedalen deltager fiskere i sko-ei-, silde— og seúiskerierne paa havkysten og i fjordene. Orkedalens fiskere deltager for en væsentlig del i de større fiskerier i FoSen,“Namdalen og Lofoten. De driver ogsaa fiskeri til d“ag1igt brug i OrkedalSfjorden, hvor til enkelte tider hø.stsildjlsket falder ind I Det almindelige fiske bestaar i snøre— og linefiskeri efter torsk, lange, flyndre, blege (hvitting) og hyse (kolje). Hum-me1y‘isket i søndre Trondhjems amt er høist ubetydeligt, og den officielle Statistik angiver intet udbytte. Der fiskes noget i Hevne og lidt paa Frøien og i Fillan. Østen-sy“angsten er i søndre Trondhjems amt saare ringe, og den officielle Statistik angiver intet udbytte. Østersbanker angives at forekomme i Mistfjorden og omkring Røstø i Hevne. I Frøien “og Fillan er der kun lidet østers, men det er ikke helt frit. Fra StokSund, Roan og Osen heder det, at østerSfiskeriet er ophørt, da de steder, hvor den fandtes, ganske er ryddet. Vandets lave temperatur og strømmen Synes ikke at begunStige reproduk- tionen.