Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/157

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

146 Søm)BE TRoN1)HJEms Anm. Udror. Almenningværet i Roan med 1OO mand Skjærvøerne i 0sen — 148 — Buerø i OSen — 108 — Kalværet i Osen — 24 —— I D

 Hepsø î 0S611 — 28 — m

Rødø i 0sen — 28 — Vingsand i 0sen — 2O — Sæter i 0sen — 68 — 1001 Om de enkelte fiskevær kan oplyses: Titran ligger vest1igt paa Frøien i Frøien herred, og her har udbyttet udgjort i 1891—95: Skreifiske paa Titran: ’ Antal fiskere. 0pfisket stykker skrei. 1891 34O 123 OOO 1892 336 64 OOO 1893 304 6O OOO 1894= 5O0 252 OOO 1895 584 19O OOO Saalen .flskevær med dunvær er et vigtigt fiskevær for skre1 og seifisket. Det er et betydeligt dunvær, hvor der samles flere voger urenset dun om aaret. Sletten kirke stod her indtil omkring 1755, da den blev flyttet til Frøien. Skreifi sket paa Sulen: Antal fiskere. Opfisket stykker ski-ei. 1891 312 110 OOO 1892 213 5O OOO 1893 24O 40 OOO 1894 201 167 OOO 1895 205 54 OOO Humlingsvær ligger nordlig paa Skreifisket paa Humlingsvær: Antal fiskere. Frøihavet, sydøst for Kya 0pfisket stykker skre1 1891 128 53 OOO 1892 W 167 60 OOO 1893 144 47 OOO 1894 1 16 43 OOO 1895 ]52 42 OOO Maus-und i Frøien herred er eh ørække, som ved Sulen fJord er skilt fra øen Frøien; det er ogsaa et godt fiskevær, eller egent- lig er her 5 fiskeVær: