Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/153

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

142 SØNDRE TB0N1)HJEMs AMT. Værdi af fiSk uden 1891. 1892. 1893. 1894. 189ö. udrustet med ]ine og snøre — — — — 148 — 120 — Antal baade — — 548 474 554 691 7OO I)eraf udrustet med garn 175 197 235 146 129 -— — line —-—— —- — — snøre ö8 211 169 348 403 — — garn og andre redskaber 15 — 5O 147 168 udrustet med line og snøre — — — — 66 — 5O — FangStmængden: antal stykker ’skrei 891 50O 874 9O0 891 50O 1 178 OOO 959 60O lever bl. — — — 2 458 2 547 2 524 1 605 1 141 rogn hl. — — — 1 33O 1 581 1 668 897 1 227 so]gte hoveder — 753 OOO 324 OOO 452 50O lever og rogn — kr. 229 7OO Værdi af lever — — 23 73O — — rogn — — 15 960 i — — hoveder — 7 530 710 OOO 610 OOO 216 O86 201 85O 225 89O 154 22O 27 444 26 222 15 730 12 976 18 972 18 340 13 44O 17 232 g3g24Ǫ g3 610 g Tilsammen værdi kr. 27ðf920 P1“iser i kroner 26ð 742 250 022 260 740 189 308 b C 1891. 1892. 1s93. 1s94. 1895. Fisk uden lever og rogn pr. 1O0 25.VY 24.V0 22.64 19.18 16.0V Lever pr. hl. —-—-—— 9.6V 10.V8 10.39 9.so 11.a7 Rogn pr. hl. —-—-—— 12.oO 12.oO 11.oo 14.98 14.o4 Fiskehoveder pr. 10O Stykker 1.oo 1.oo 0.8o 0.8o 0.so Beregnet pris pr. 1O0 fisk i rund tilstand —...—-— k1’.31—06 8o.3V“28.0ä 22.13 19.vs Udbyttet af stykker skrei pr. mand og den gjennemsnitlige fortjeneste pr. mand af skreifisket bliver mindre i Fosen end Lofoten: Gjennemsnit1ig fanget Gjennemsnit1ig værdi pr. mand af fangsten pr. mand stykker skrei. kroner. Fosen. Lofoten. Fosen. I.ofo1en. 1891 376 691 117 220 1892 388 540 1 1 8 143 1893 399 1012 112 225 1894 399 1()17 88 250 1895 313 1184 62 212 Som det sees, er udbyttet pr. mand af ]ofotflsket gjennem- snitlig meget større end udbyttet af Fosenfisket. I Frøien, Hitteren, Fillan, 0sen og Roan foregaar skreifisket i januar, februar og marts.