Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/150

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Jan 1)YP.EmV 0G JAGT. 139 al k ek o n g e n (me1“gulas alle) og S t o r m f u g l e n ( proCellaria glaCialis). Af krybdyr findes i amtet: firfislen (laeerta viviZ)ara), som er almindelig paa tørre steder baade i lavlandet og paa fZjeldSiderne. Staalormen (anguis fragilis) tilhører lavlandet og gaar ikke syn- derlig længere mod nord end til egnene om Trondhjemsfjorden. Endvidere forekommer: Den almindelige sneg (eoluber natrix), s1etsnog en (eoluber laevis), som er sjeldnere end foregaaende, samt hugormen (v1pera be-rus), hvilken sidste er overmaade udbredt paa Hitteren. Af padder findes: den almindelige padde (bufo vulgaris), der vistnok ikke over- skrider Trondhjemsfjorden, samt to arter frø, nemlig ram platyrhina, som er meget udbredt, og rana arvalis. Fiske —og fiskerier. I søndre Trondhjems amt er det særlig-æFoseng fo deri, som rige havfiskerje„1;. Amtets fiskere deltager ogsaa îfi“glZeHerne i Lofoten og i nordre Trondhjems amt. Det samlede udbytte af fiskerierne inden amtet udgjør efter den officielle statistik: Kr. 1895 — — — 997 967 1894 — — — 585 650 1893 — — — 547 677 1892 — — — 971 561 1891 —-—-—-—-—-— 1 095 217 I disse fiskerier er ikke medregnet hjemmefisket og fersk fiSk til Salg i byer, specielt i Trondhjem, ei heller hvad amtets indvaanere fisker udenfor amtets grænser. De inden søndre Trondhjems amt forekommende fiske, der har særskilte norske navne, er: Tangstikling (spinachia vulgaris). ’X’Uer eller rødfisk (sebastPs norvegieus).

  • B1aakjæft eller skjæruer (sebastes (laCtylopterus).

Ulk, marulk, pelekunt, (coftus scoøpius). Þ =— W De fiske, som er betegnet med en stjerne, er madnyttige fiske, efter hvilke lier drives nævneværdigt fiskeri.