Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/146

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1)YBEI.1v OG JAG’I’. 13ð og gutter nister sig ud for en uges tid ad gangen, tager bolig i sæterhytter og streifer rundt i fjeldene med snarer. Byttet sen- des til Røros eller over Bokhammeren til Holtaalen. I gode aar kan indtægten blive ganske betydelig, og enkelte familier, hvis sønner slog ind paa denne vinterfortjeneste, har ved denne jagt forbedret sine kaar. Ogsaa for Røros er rypejagten af vigtighed; det antages, at der aarlig fanges 20 0O0 til 3O ()O0 ryper i Røros herred. Rype- jagten er heller ikke uvigtig for Opdals herred. Overhovedet har de trondhjemske høifjeldsvidder mange ud- mærkede felter for rypejagt, saaledes paa fjeldene i Guldalen fra Støren af og ligedan i Orkedalen. Ogsaa i Fosen er der ryper, men fangsten er liden. Der er rypefangere i Holtaalen og Aalen, som er gaaet over til jagt med hønsehund om høsten og driver denne jagt ikke som sport, men for indtægtens skyld. I skogene i de større dalfører er der i mange aar en god bestand af barfugl, tiaar og aar-høns, saaledes i Selbu, Guldalen og Opdal, Orkedalen, Hevne og paa Fosen halvø. hvor der er skog, saaledes i Skaudalen. Fangsten af barfugl er i forhold til rypefangsten mindre i det trondhjemske end i det sydlige Norge. Hjerpen er almindelig i barskogen, men bestanden af hjerpe er gjennemgaaende tynd. Paa fjeldmyrerne er der paa sine steder, som i Tydalen, bekka- siner, men jagten paa disse er næsten ingen. I de høiere liggende vasdrag, som i Orkedalen og Selbu, har der undertiden været gode andejagter, hvilke dog nu næsten ingen betydning har. Raphøns er skudt i Strinden, i Selbu, paa Ørlandet, og et helt kuld af raphøns er seet paa Røros høifjeld. Rugde er almindelig i de lavere skogtrakter og skydes enkelt- vis af byjægere. l Storspoven er i de dyrkede slettemarker saare almindelig. Kramsfugl fanges om høsten og falbydes i Trondhjem, men i det hele ikke i saa store mængder som længer syd paa, da træk- ket mest gaar over høifjeldet. Der er en del æg-vær i amtet, saaledes er Homlingsvær og Sulen i Frøien gode æg— og dunvær, ligesaa øerne omkring Halten. Ogsaa andre Steder som paa Maaø i Roan er der fugleVær. Der indsamles en del æg, men høist ubetydeligt til afsætning. Ejiøgl ler almindelig udbredt. I Frøien antages ialt at være 5000 reder for efugl, deraf 800 omkring Halten. Regner man 14 gr. renset dun pr. rede, saa skulde man i Frøien ialt kunne faa 7O kg. edderdun, men det er vel ren undtagelse, at man kommer op i 5O kg. Efug1 forekommer ogsaa paa Garten og ved Kraakvaag og flere steder, og den er i det hele meget udbredt og har længe