Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/142

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

DYRELIV 0G JAGT. 131 Opgave over j’ældede rovdyr og rovj’ugle i søndre Trondhjems amt for aarene ]89‘2—Z896’.“ Bjarne Ulve Gauper. J erve. Ræve. ørne. Hønsehøge 1892 . . 107O 69 254 1893 . 757 49 218 1894 . 1018 97 339 1895 . .. 704 38 336 1896 . .. 1061 45 182 1892 1896 51 19 461O 298 1329 Hvorledes antallet af fældede rovdyr har varieret siden 1846 viser følgende tal, der angiver, hvormange af Vedkommende rovdyr, der er fældet i hvert femaar, forsaavidt der har været betalt præ- mie for at fælde dem. Rɔ1;(Zy&— xccz(Zc(zc“í som-c H—ɔ11(z)1jcm mr. Bjerg— Hense- Bjørne. Ulve. Gauper. J erve. Ræve. Øme. ug1ex-. høge 1846 185O 83 1460 65 68 1851 1855 65 2763 119 197 1856 186O 95 3498 144 229 1861 1865 57 9OO 69§ 36O 1866 187O 44 112O 872 1871 1875 54 655 931 1876 188O 88 3 961 543 1258 1881 1885 58 4187 382 1243 1886 189O 45 2033 344 170O 1891 1895 58 4217 317 1808 Det viser sig, at b jørn en (ursus arctos) er i stærkt aftagende, saaledes at der i femaaret 1846—50 blev skudt 66 bjørne, medens der i femaaret 1891— 9ö kun er skudt 4. Ulven (Canis lupus), som helst følger renen, var efter 187O næsten helt forsvundet, men har senere igjen tiltaget. om den end ikke er saa talrig som tidligere. Gaup en eller loSsen (felis lynx) er noksaa udbredt, saaledes i Skjørn og Gulda1en; antallet af fældede dyr er opimod et dusin aarlig, og den Synes ikke at være synderlig i aftagende. Noget hyppig forekommende rovdyr er det dog ikke. J erven (gulo borealis) igjen er ikke paa langt nær saa hyppig forekommende som gaupen; den findes ogsaa paa FoSenhalvøen, saaledes i Stadsbygden Først i 1879 begyndte man at udbetale præmie for ræv (eam“s vab)es), som er amtets almindeligste rovdyr; det sees, at man af ræven i Sine aar nedlægger over 1000 om aaret. Ræv mangler paa Frøien, og ei heller har den faaet fast fod paa Hitteren; det har hændt, at ræv fra Ørlandet har svømmet over til øen Garten og U Til 1863.