Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/135

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

124 søm)BE TRONDHJEMS Anm. Elgshøgda m, fl.; strækningerne vestenfor Mandfleldet og Soknedals- 1jeldet indtil Kroktjern. I Soknedalens herred: Sætermarkerne ved Gynella, Lysaa og Garaa, Svartaasen meHen Stavilla og Igla. I Horg: de paa Vestsiden mellem grændserne mod Støren i syd og Hølandet i nordvest og Meldal i vest høitliggende strøg, videre »Gylle almenning“ ved Rebækken-Raasjøen. I Flaa: de paa østsiden om Rangaa lig- gende skog— og sætermarker, ogsaa kaldet Flaa almenning, ved Maagaa tjern og Langvatn under Vasfjeldet i nordvest. I Melhus: Vasfleldets lier, de øvre. Af Strinden og Selbu fogderi: hele Bynesets herred. Der er haardt Sjøveir. Af Klæbu: den forrige nordre kgl. almenning langs grændsen mod Bratsberg og de øvre dele af Bo-unmarken, i syd for Selbusjøen. Af 1S’elbu.— Strandbyg-(jeldets nærmeste om- givelser til og med Grøttes og Solems skoge, Rensjø, 1S‘ørungs og ().strungens marker-, strækningen fra Hersjøkjølen, Fossan, Børsjøen og østover, hele Tydals anneks. Almenninger i søndre Trondhjems amt: Fladeindhold. SkogenS navn. Herred. . Skogmark Uprodukt1vt . i hek1ar. 1 hektar Statssalme)minger .— x1afj ordS —-—-—-—-—— Aafj ord. 4 000 10 O00 Bj ørnørS —-—-—-—-—— Bjørnør. —5 O00 10 000 SamSjø ábirk og lidt barSk0g) Singsaas 600 8 400 Nekaada S (birkekrat) — — — — 500 8 500 Budals (birk og barSkog) — — Budalen. 3 000 6 000 Taagaa d0. — — 400 400 Endalen do. — 4 000 10 O()O Søndre S0kneda1S S0knedalen. . 5 000 15 O()0 Vestre do. — 1 000 5 O()0 Husdals (barSkog) — BørSen. 1 400 2 2OO Bynesets dO. — ByneSet. 500 300 HaukaaS do. —-—-— Strinden. 800 2O0 )Ia1vik do. —-—-— Malvik. 2 100 200 Naalbogen (birk og barSkog) Selbu. 800 30O Sørungen — 200 1 400 Ro1tdalen (barSkog) —-—-— — 3 O00 24 0()0 81 800 96 900 Disse skoge antages at have en samlet værdi af 382 4OO kr. men, naar brugsretten fradrages, af 54 100 kr.