Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/117

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

106 Søm)BE TRONDHJEMS;mVr. finnernes tilholdssteder, saa at de finner-, som for vaar-, sommer- og høstbeitningens skyld har søgt vestenfor Tya, er bleven be- nævnte sørfinnerne, medens de, der har holdt til østenfor eller nordenfor samme elv er benævnte nordfinnerne. Finner fra Essandsjøen streifer undertiden over til Meraker, og de fra Meraker omvendt over til Tydalen; thi fjeldet er sammen- hængende. I Selbu har de især holdt til i Rotladalens statsalminding (27 0OO ha. stor, hvoraf 3000 skog), hvor de har havt gammer ved Kvityttan, ved Kvernfleldvøtn, ved Sprøiten, iBratslaashøgda, ved Drøia, nordenfor Melshogna og i Rofladalen. Fra 1856 indtil omtrent 1886 har finner holdt til hvert aari nogen tid om vinteren eller vaaren i den nordøstlige til Hegre og Meraker grændSende del af Selbu. Specielt har de inden Selbu holdt til ved KvernjÉjeldsvøtn eller Skar-c-ene. Nordenfor Selbusjøen har finner aldrig beitet vestenfor aaen WTømra, som løber ud i den nordøstlige vig af Selbusjøen. For tiden har ingen finner med rensdyr tilhold i trakten østenfor Tya og Nea, hvorimod en mængde rensdyr, tilhørende svenske finner eller reneiere, uden bevogtning kommer over rigs- grændsen om sommeren og beiter der. I de fjeldstrækninger af Tydalen, som ligger vestenfor Stue- sjøen, Tya og Nea, har finnerne med sine ren færdes overalt, navn- lig paa vaar— og sommerbeite, og de har havt koier blandt andre steder ved Litle Langen og Grønsjøen, iHeinadalen og ved Ustensjøen. Grændsen mellem Selbu og Tydalen gaar over denne fjeldsjø. I Selbu vestenfor denne grændse, søndenfor Nea og Selbu- sjøen, har finnerne ikke gammer eller tilholdssteder til benyttelse om sommeren. Rensdyrene har dog, fornemmelig i den senere tid og uden bevogtning, under beitningen oftere streifet over nævnte sognegrændse og er komne hen til Bukh“amme)jjeldet og undertiden endog til Er-ingen fjeld, ligesom de tildels streifer ind paa Holt- aalens grund. Finner fra Hesjedalen har i enkelte aar om vinteren beitet i Renjjeldet vestligt i Selbu paa grændSen mod Klæbu, Flaa, Horg og Singsaas, hvilke sogne støder sammen paa Renfjeldet. Inden Selbu beites som nævnt Særlig i Rotladalens al1ninding; i Tydalen derimod overalt paa privat eiendom, idet Tydalens al- mindinger afhændedes af Staten til opSidderne i aaret 1800. Rensdyr fra Tydalen streifer tildels ind paa det vestenfor liggende Holtaalen og kan, navnlig paa forsommeren, enkelte gange komme helt ned ihoveddalføret til Gula. Som regel er det dog kun fje1dtrakten nærmest Tydalens grændse, nordenfor eller østenfor den fra Holtsjøen løbende elv Holta, der beites af rens- dyrene. Finnerne har søgt tilhold paa Holtaalens grund inden den derværende Østeraaens statsalminding, som strækker sig paa østsiden af Holta til Storskjelaaen i øst og i syd til herredsgrændsen. De