Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/112

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FÆ1)B1FT. 101 Gjennemsnitsværdi af dyr i 1885: Arbeidsheste —-—-— i 1890 kr. 237.Öo mod kr. 250.so i 1885 0kSer — — . . — — — — 81.2å — — 73.v6 — — Kjør — — — — — — 75.oo — — 67.v8 — — Voksne faar — — — — “ 11.2ä — 9.12 — — — gjeder —-—— — —— — 8.oo — — 8.å8 — — — Svin —-—-— — — — 57.äo — — 57.vv — — Salg af levende kreaturer sker fra Leinstranden, Aalen, Orke- da1en, Opdal og Rissen, men er ellers ikke i amtet af nogen frem- trædende betydning. I søndre Trondhjems amt er der et landhusho1dningsselskab, der erholder bidrag fra staten, amtet, selskabet for Norges vel og Trondhjems brændevinssamlag. Til dette selskab har sluttet sig sogneselskaber i Se1bu, By- neSet, Børsen, Leinstranden, Singsaas, Aalen, Orkedalen. Meldalen, Opdal, Stadsbygden, Ørlandet, Aafjord, Roan, Hevne, Budal, Brække- bygden, Soknedalen og Støren, Strindens og Buvikens landbe- foreninger og Melhus’s, Melhus øvre, Holtaa1ens, Rennebus og Ris- sens landbrugsforeninger samt de 47 kvægavlsforeninger. Søndre Trondhjems amts landhusholdningsselskab har i 1896 ved programmet for amtsdyrskuet foretaget den forandring, at okser og samlinger maa være af ren race for at kunne konkurrere om præ- mier, idet man derigjennem har villet bringe programmet i over- ensstemmelse med programmet for statsudstillinger, samt fremhæve de rene racers større betydning for avlen. Der er i søndre TrondhjemS amt nu ialt, som nævnt, 47 kvæg- avlsforeninger. ’ Husdyɔ-enes sundhedstilstand er i det hele nogenlunde god, dog lader, som før berørt, dyrenes hudpleie adskillig tilbage at ønske. Dette bekræftes ved den officielle statistiks angivelser, hvorefter 1463 stykker storfæ er anme1dte som behandlede for lus. Tuberkuløse er kjørene paa mange steder. Af 2275 under- søgte dyr viste 214 stykker sig at være tuberkuløse eller mistænkte for tuberkulose; dette svarer til 9.4 % tuberkuløse dyr, medens gjennemsnitteti landet er efter de hid til foretagne undersøgelser 8.4 %. Særlig viser ayrshireracen sig at være tuberkuløs; efter de foreliggende undersøgelser er af . Norsk landrace 4.6 0Z0 tuberkuløse Telemarksracen 4.3 0Z‘0 — Airshireracen 40.—Z 0“’ äl* O — Blandingsracerne 11.s 0,“’0 — Fordøielsessygdomme og kolik er ikke sjeldne hos storfæet og hesten. For kt“erke er i 1895 anmeldt hele 659 heste. ’ Miltb1—and og ondartet katarrhaZfeber forekommer. Hos Sauerne paa udøerne er iagttaget bl-aasot, og blandt svinene forekommer den saakaldte rødsyge.