Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/446

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ASKØEN HERREn. 441 end paa ASkøen. Naar undtages Siggen paa Bømmeløen, naar intet saa vestlig beliggende fjeld i amtet en saa betydelig høide Som de høieste fjelde paa denne halvø,Løvstakken og Lyderhorn. Lyderhorn er merkelig derved, at høiden er saa stor i for- hold ti1 fjeldets ringe grundflade. Det tjener som sømerke. Fra toppen er der en vid og Smuk udsigt omtrent af Samme Omfang som udsigten fra Løvstakken. Fjeldene er skilt ad ved trange dale. Saavel hist og her i disse dale som langs vandene, er der en del skog, for det meste løVskog. Langs kysten er der ogsaa paa mange steder mellem de nøgne fjelde veldyrkede og løvrige gaarde. H0ideforh0ld. Følgende høidemaal hidSættes: Paa ASkøen. Fra nord mod syd. Askvand ............. 9 m. Silkesaata ......... . . 215 „ ASk hovedgaard . . . 42 „ Storaasen . . . . 198 „ Hop gaard . . . . 61 „ Ravnanger gaard. . . 66 „ Ingersvand . . . . 82 „ Pesvarde . . . . 2I8 „ Storevand ........ . 9 „ ASkø Signal ............ 2l3 „ Toppen af Borø vest for Askøen ..... 61 „ Paa fastlandet. Fra nordost mod sydvest. Løvstakken paa grænSen af Fane og AarStad . 475 „ 842 Ørnefje1d ............. „ Lyderhorn ..........— . . . 396 „ ElVe. I herredet findes kun bække, der dog kan bruges som drivkraft for mindre industrielle anlæg. I den anledning er der paa flere steder foretaget kostbare opdæmningsarbeider. Uagtet elvenes ubetydelighed giver dog enkelte vandfald de gaarde, hvortil de hører, en ikke ubetydelig indtægt. Florevaag havde saaledes allerede i “1864 henved 400 kr. i aarlig indtægt af mølledamme m. v., og et af brugene under StrømsneS eiede et vandfald, hvis værdi S. a. ansloges til 5600 kr.. De største er AskvandetS bækkedrag paa Askøen, der udSpringer vest for Askvandet, gjennemstrømmer dette vand og Hopevand og falder i Byfjorden ved Holmen, længde 8 km., og GravdalsvandetS bækkedrag paa fastlandet, der ud- springer syd for GravdalSvand og falder i Byfjorden ved Gravdal. Længde 4 km. Vande. Der findeS et stort antal vande saavel paa Askøen som paa faStlandet. Flere af dem har en ret betydelig Størrelse.