Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/374

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HA1muEB HERRE1). 369 g Den herredet tilhørende del af halvøen mellem Byfjorden og Sørfjorden bestaar af ikke synderlig høie, men hyppig steile og for Største delen nøgne fjelde, gjennemsat med talrige, tildels myr- lændte smaadale. Dalene, hvori der er mange vande, er bebyggede og paa Sine steder godt dyrkede; men trævegetationen, der for det meste bestaar af løvtrær, er meget sparsom. Mod Byfjorden falder fjeldene af med steile og golde sider. Horvikfjeldet paa nordost- kysten af halvøen er træbart, men græsbevokset helt op til top- pen. Det falder paa flere steder meget steilt af mod dalene og kysten. Den herredet tilhørende del af fastlan.det vest for Oster- fjorden bestaar for største delen af en række temmelig snevre dale med spredt løvvegetation. adskilt ved lave, langstrakte, for det meste nøgne eller lyngklædte fjelde. Dalene er overraskende regelmæssig ordnede og har alle den samme retning fra nordvest mod Sydost som Radøfjorden, Lygrefjorden, FenSf-jorden og de øvrige tverfjorde og tversunde paa denne kant. De staar som disse lodret paa Osterfjorden. Fjeldryggene skal næsten samtlige være ubestigelige fra den sydvestlige Side. Eiendommelig er den lyse skuringsstribe, der i en høide af 15 til 30 m. over fjorden strækker sig langs kysten mellem gaardene Nepstad og Mun- dal. Fjeldet er steilt baade ovenfor og nedenfor, men den omtalte skurings- stribe danner langs fieldet en naturlig vei, der kan passeres af kreaturer, og som bruges som (lriftevei. . Udenfor ligger FlaJtøen, 2 km.2 med 117 indbyggere. Den sydvestlige del af Osterøen er et frodigt landskab med smaaSkog af birk. or, hassel, ek og andre løvtrær. Saavel her, som navnlig paa den nordenfor liggende del af Osterøen, gaar der trange vaage og dale, adskilte ved langstrakte, for det meste træbare fjelde, ind fra nordvest mod Sydost. De er byggede ganske som de tilsvarende dale paa faStlandet ligeoverfor og maa betragtes som en fortsættelse af diSse. Se forøvrigt om Osterøen under Hans herred. “ Høidef0rh0Id. Af paalidelige høidemaal kan hidsættes følgende: a Paa halvøen mellem Byfjorden og Sørfjorden. Fra syd mod nord. Storsaata fjeld . . v .,....... 488 m. Blindei gaard . . . 74 „ Nipen fjeld . . . 293 „ Aasene kapel . . . 125 „ Langevand . . . . 83 „ Toppenipen fjeld. . . 247 „ Haastenfjeld . . . ........ 472 „ Horvikfjeld ............. 486 „ Høieste punkt af veien mellem Aasene kapel — og Horvik gaard .......... 287 „ Søndre Bergenhus amt. 24