Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/299

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

294 SØNDRE BERGENHUS Anm. Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jordbrugere, faar man som middelsskyld for de virkelige jordbrug 3.9ä skyldmark. Da skyldmarkens salgsværdi inden herredet efter gjennemsnittet for 1889—93 udgjorde 1—578 kr., skulde gjennem- snitsværdien af brugene udgjøre 6233 kr. eller med fornødent fra- drag lidt over 6000 kr. A F0rmuen udgjorde i 1891 4735 2O0 kr. eller 741 kr. pr. individ og indtægten 648 430 kr. eller 101 kr. pr. individ. Antallet af fattig-understøttede udgjorde i 1890 1—56. ’ FOIkemængdens bevægeISe. Ifølge prof. Aschehougs beregnin- ger udgjorde indbyggerantalet iVoss herreder, heri indbefattet Vosse- stranden og Ævanger. i 1665 288O og i 1769 5858. Gaar man ud fra, at forholdet mellem Voss paa den ene side og Ævanger og Vossestranden paa den anden den gang har været som i 1875*, 1890 skulde folkemængden have udgjort: I ’ . . l .... . . 1b65 . 1646 indb. D „ 1769 . . . 3349 „ r„ 1801 var den 410O “ „ „ 1825 . . . 4768 „ „ 1845; . . 5371 „ „ 1865 . . 5529 „ „ 1875 . .. . 5403 „ 6392 Som man ser, er indbyggerantaHet gaaet rask frem til 1865. Mellem 1865 og 1875 er det derimod gaaet en del tilbage. Den sterke Stigning, som har fundet sted fra 1875—189O, skyldes utvivlsomt for en væsentlig del Bergensbanen, der blev aabnet i 1883. Fabrik— og grubedrift. I Voss er der ét møHebrug med 2 arbeidere, beliggende ved skuleStad, én sag med høvleri, ligeledes med 2 arbeidere, beliggende ved Palmefossen, og ét uldspinderi med 6 arbeidere. Der findes desuden 16 hellebrud, der producerer for tilsammen 60 OOO kr. Det største er hellebruddet paa Noreim, der producerer for 15 OOO kr. Ï ” Grubedrif t findes ikke i herredet; der har heller ikke tidligere været nogen. “ „ Af amtetS storthingSmænd har følgende været fra Voss: Sogneprest Georg Burchard Jersin, der mødte paa rigs- forsamlingen paa Eidsvold i 1814. Han var født i Leikanger i Sogn. — ǫỲj-

  • Da Berg-ensbanen har havt stor indflyde1se paa indbyggerantallet, specielt

i Voss, gaar det ikke an at tage indbyggerantallet i 189O til udgangspunkt