Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/29

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

24: SØNDBE BEBGENHUS Anm. AntaHet af dage med tordenveir sees af den følgende tabel: Ullens— Vosse- Skudenes. Udsire. vang. Bergen. Hellisø. Kysten. vangen. Røldal. Januar 0.1 0.1 0.s 0.e O.—I 0.4s 0.o 0.1 Februar 0.o 0.o — 0.1 0.2 0.1 0.2s A 0.o 0.o Marts 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1o . 0.o 0.o April 0.o 0.1 0.o 0.o 0.1 0.os 0.o 10.o Mai 0.4 0.5 0.o 0.2 0.o 0.22 0.o 0.o Juni 0.4 0.s 0.å 0.2 0.s 0.ås 0.o 0.o Juli 0.9 O 6 2.2 0.4 0.8 1.5o 0.4 0.6 August 1.1 0.9 0.v 1.a 1.o 1.63 0.s 0.4 September 0.9 0.T 0.s 0.5 0.4 0.åo Q.1 0.4 Oktober 0.6 0.4 0.6 0..S 0.4 Om O 1 0.1 November 0.4 0.s 0.v 0.å 0.6 0.as 0.o 0.1 December 0.1 0.1 O.a 0.4 0.a 0.1s 0.o 0.o Aaret 5.o 4.1 5.s 4.9 5.o 6.as 1.1 1.‘1 Kysten og fjordene har gjennemsnitlig omkring 5 dage med, tordenveir om aaret. Den specielle række for kysten beror paa Observationer fra flere stationer og giver noget flere tordenveir. Inde i landet er tordenveirene sjeldne, kun et til to om aaret. Tordenveirene er hyppigst om Sommeren, navnlig i juli maaned. De udebliver om vaaren, men kan forekomme en sjelden gang om vinteren, paa kysten, navnlig i januar, i milde vintre. Vinter- tordenveirene ledsager gjerne sterke storme fra syd, sydvest eller vest. De fremherskende vinde med tordenveir er ellers de syd- vestlige og fra den samme retning driver Skyerne under tordenveir i de fleste tilfælder. De fleste tordenveir indtræffe i den varme aarstid om eftermiddagen. I den kolde tid falder klokkeslettene for tordenveirene mere spredt, og overveiende hyppig om natten. Som eksempel paa tordenveirenes farlighed kan anføres, at der foreligger efterretninger om, at følgende kirker er rammet af lynet. Opdal annekskirke til Tysnes, i Oktober 1774 en efter- middag. Lynet slog ned i taarnet og gik ned i kirken, hvor det rodede op en stor grøft under gu1vet. Kirken brændte ikke. Hosanger kirke 25. december 1795 kl. ǫ5 morgen. Sterk nord- vestvind. Kirken ødelagdes ganske. Manger kirke 1737 eller 1788 under en storm fra syd. Kirken ødelagdes. Samme kirke rammedes af lynet om middagen den 20. januar 1822 under en frisk vestenku1ing og “ødelagdes. Havets overf1ade har ved kysten af Søndre Bergenhus amt en aarlig middeltemperatur af henved 9 gradeIt Oel-sius. Den laveste temperatur findes i marts og er omkring 40, den høieste findes i august og er fra-syd mod —nord 1—50 til 140. — Om sommeren aftager temperaturen med dybden, om vinteren derimod er de øverste vand1ag koldere end de dybere liggende. 0vergangene betegnes ofte ved et minimum af temperatur iet vist dyb som rest af vinterkulden om vaaren og et maksimum iet vist dyb om høsten. A