Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/274

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GRAVEN HEBBE1). 269 verksdrift er 5 og med smaaindustri 17. Af rentenister, kapitalister og godseiere er der 1 og af fattiglemmer m. v. 1O. DiSsentere. Der er 3 dissentere i Graven. De er samtlige metodister. Herredets samlede Skyld udgjør 5()3 mark 99 øre. Denne skyld er fordelt paa 50 gaardsnummere og 165 parceller. l Af parcellerne er: 21 under 1O øre, 28 mellem 1O — og 1 skyldmark, 90 — l skyldmark — 5 — 31 — 5 — — 10 — Dividerer man den samlede skyld med antallet af jordbrugere, faar man som middelsSkyld for de virkelige jordbrug-3.43 mark. Da skyldmarkens Salgsværdi efter gjennemsnittet for 1889—-93 ud- gjør 1728 kr., skulde gjennemsnitsværdien af brugene udgjøre 6327 kr. eller med fornødent fradrag lidt over 6000 kr. F0rmuen udgjorde i 189l 1157 800 kr. eller 87O kr. pr. individ og indtægten i 1890 178 0()O kr. eller 134 kr. Antallet af fattig-understøttede udgjorde i 1890 29. Folkemængdens bevægelse. Lægger man professor Aschehougs beregninger til grund og gaar ud fra de Samme forudsætninger som ved Eidfjord herred, skulde folkemængden i Graven have udgjort: I 1665 503 indb. ,; 1769 767 — „ 1801 960 — „ 1825 1127 — „ 1845 1293 — „ 1865 1388 — „ 1875 1386 — 1890 1331 Der hall fundet en liden iubågc2;a1åg —sted c1ac1Î1865. Indtil den tid har der været jevn fremgang Fabrik— og grubedrift af nævneværdig betydning findes ikke i Graven. Der har heller ikke tidligere været nogen. Skibsfart. Se under Eidfjord. i Saltvandsfisket. Se under Eidfjord. Af amtetS Storthing-Smæ1Id har nuværende lensmand iVosse- stranden, .gaardbruger Hans Larsen Saakvitne, været fra Gra-