Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

18 søm)RE BEBGENHUS Anm. “ Beregnes 1ufttrykket for niveauet “1000 meter over hav-fladen faar man følgende tal for maanederne januar og juli: C A ‘ — p W; januar juli Florø . . .— .— . “ 667.s 672.4 Balestrand; . 68.s 72.4 Leirda.1søren— . 68.4 72.4 Bergen . .— . 68.4 72.v -“ . Ullensvang . . . 68.9 72.s Skudenes .... 69.4 72.s I 1000 meters høide aftager saaledes lufttrykket fra syd mod nord, om vinteren nærmest mod NNV. Der er næsten ingen for- andring i aarets løb i den retning mod nord, langs hvilken luft- trykket aftager raskest. Her er en modsætning .mod lufttryks- fordeli.ngens stilling og veksel i de nedre luftlag. 1 — — ’ I et landskab,. der soml Søndre Bergenhus amt er“gjennem- skaaret af lange fjorde med høie bredder og af trange dale, vil vindens retning paa d-e beboede steder være i høi grad afhængig af fjordens eller dalens retning. Vinden følger denne af fjeld- massen givne retning og blæser fra det høiere mo“d“ det lavere lufttryk. Paa de høiere og friere liggende fjeldtoppe og paa fjeld- vidden i amtets østlige del kan vindene følge de almindelige luft- strømmes retning og optræde med større regelmæssighed Det samme gjælder den yderste kystrand med havet og lave øer. Den følgende tabel viser, hvilke vindretnin’ger der er de hyppigste paa de steder inden amtet og ved dets grænser, hvor- fra iagttagelser foreligger. Først opstilles de lavere liggende ste- der, dernæst de høiere liggende. (E = øst, V;= vest). Bale— Leirdals— Ullens- strand. øren; Hellisø. Ber en. vang. Skudenes. Udsire Januar SE. E.. ï 1 SSE. SE. SSE. S. Februar SE. E.* * ’ S.‘ S. SE. SE. S. Marts NE. E. S. S. SE. SE. S. April SE. E. N. S. SE. V NV. S. Mai . NV. V. N. S. N. NV. N. Juni W SV. V. „ . N. N. N. NV. N. Juli SV. V. N. S. N. ’ NV. N. August S. V. N. S. N. —. N V. N. September S. E.; “ S. S. S. — S. S. Oktober SE. E.; d “ „S. J S. S. “ SE. S. November SE. E. SE. S. SE. SE. S. December SE. E. S. S. SE. SE. S. i —Þ — J t — Svein— — “ Fjeld- Fl Januar . SV. V. . . æ S— D—C a E B G—ɔ § G E R S ma må B P m G E år D P G eg m mi-3 S §§§§§§Ë§å§§ §g8.5?“å ’—‘“ ?—:g,Þ—g O aa2å“ å Hu Så øøÐggsøøÐøø 2Zsssøsg2gZ 2ZszZx2Zä§Z §å§3§§§§§§§ ssssssässZZ sss§§sggsss 4mä44§4gazZ