Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/196

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FINAAS HEBBE1). 191 Myrer. Der findes talrige myrstrækninger tildels torVmyre i Bremnes Sogn. De fleste af dem skal være godt skikket til opdyrkning. Kyst og fjerde m. V. Sundet mellem Stordøen og Finaas er allerede omtalt. Bredden af Bømmelfj orden mellem Mosterøen og fastlandet er 3 a 4 km. og dybden 35O m., mellem Bømmeløen og fastlandet 3 til 6 km. og dybden fra 800 til 390 m. Bredden af bassinet mellem Mosterøen og Bømmeløen er paa det bredeste 4 km. ’ Dette og de nærliggende sund er berygtet for sine kastevinde, der pludselig i roligt veir kan komme styrtende ned fra Siggen. Søfolk, der har faret paa alle lande iEuropa, paastaar, at der intet sted findes farligere farvand end i Søndhordland. “ Sundene mellem de store“øer og Smaaøerne og mellem disse indbyrdes er samtlige trange. Talrige fjerde og vaage gaar ind i Bømmeløen og Mosterøen. Den længste af disse er Sælesvaagen, —hvis yderste parti heder Goddeosen. Den trænger ind fra nordvest mellem Goddøen og andre øer og fortsætter videre ind i Bømmeløen. Dens hele længde er 10 km., bredden er fra IZ3 till km. Ogsaa Hiskeosen, den vaag, der trænger ind fra vest mellem det sydlige parti af Bømmeløen og det nordlige indtil Kulleseid kanal, er betydelig. Den er 8 km. lang og 1 a 2 km. bred. Dybden er 187 m. Ingen af de øvrige vaage har en længde af mere end 3 a 4 km. K0mmunikati0ner. Paa Mosterøen gaar bygdevei 1) fra Røke- sund forbi Moster nye kirke til Mosterhavn. 2) Fra denne vei gaar der en privat sidevei af til Totland. 3) Der gaar ogsaa en kort-vei fra —Røikesund og nordover. Andre kjøreveie findes ikke i herredet. Derimod findes der to kanaler; den ene er kanalen mellem Mosterøen og Bømmeløen. Det herværende sund, RøkeSund, var tidligere saa grundt, at man ved lavvande maatte trække baadene over. Ved kanalarbeide er sundet uddybet saa meget, at man kan passere gjennem med store baade og under gunStige forhold med jagter. Den anden er Kulleseidkanalen, en lang, tildels gjennem fast fjeld sprængt kanal ved Ku1leseidet mellem den nordlige og syd- lige del af Bømmeløen. Denne kana1 kan passeres af baade og jagter, men ikke af større fartøier. Over kanalen fører en bro, der forbinder den nordlige og sydlige del af Bømmeløen. Merkelige gaarde og steder-. Her medtages som regel ikke andre gaarde end de, hvor det største brug har en skyld af 3 mark eller derover, og som altsaa skulde have en salgsværdi af henved 45O0 kr. eller mere.