Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

14 søm)BE BERGENHUS Anm. “ Om vinteren har afstanden fra stranden større indflydelse end høiden over havet. Tiden for det varmeste døgns indtræffen falder tidligst inde i landet, fra midten til slutningen af juli maaned, og senest ude paa kysten, hvor den høieste varme gjennemsnitlig først kom- mer den 8. august, paa grund af havets forholdsvis langsomme opvarmning i modsætning til landets. De høiere liggende steder ordner.sig med hensyn til dagen for den højeste varmegrad ikke ganske regelmæssig efter afstanden fra fjorden, navnlig gjælder dette Garin med den tidlige datum 10. juli og Fjelberg med den forholdsvis sene datum 26. juli. Observationsrækkeme er imidlertid korte og topografiske indflydelser turde gjøre sig gjældende i frem- trædende grad, f. eks. sen snesmeltning øster paa høifjeldet, i modsætning til hurtigere afsmeltning af den faldne sne nærmere fjorden. “ g jTager man forskjellen mellem det varmeste døgns og det kol- deste døgus middeltemperatur faar man temperaturens aarlige amplitude. Denne er opført i den følgende tabel, i hvilken statio- nerne er ordnede efter amplitudens størrelse. . Aarlig amplitude af temperaturen. Fjelberg. . 19.40 Garin . . 19.4 Vossevangen 19.o Kleivene . 18.9 Røldal . . 17.v Espeland . 17.6 Stumdal . 17.s Leirdalsøren 17.3 Ullensvan 15.1 Balestrandg 15.o Bergen . . 13.e Skudenes . 13.2 Udsire . . 12.—Z He11isø . . 12.0 B Den største amplitude findes paa høifjeldsovergangen til øst- landet, hvor den er over 190. Ogsaa paa Vossevangen er den 190, mellem begge steder er den lavere, idet den ved K1eivene kun naar 18.90. Jo mere man nærmer sig fjorden og havet, desto mindre bliver amplituden. Ved Ullensvang er den kun 15.10, i Bergen 13.60 og ude ved kysten kun 120. Den aarlige amplitude er et godt maal for indlands— og kystklima. En merkelig mod- sætning danner Vossevangen som Bergens-halvøens indlandsbygd med sine 190 amplitude mod fjordbygderne Ullensvang og Bale- strand (150), der staar under indflydelse af Hardangerfjordens og Sognefjordens tempererende vand, og mod Bergen (18.e“’) paa den ydre side nærmere kysten. W De absolut laveste og høieste temperaturer, der er observerede paa stationerne, er opførte i den følgende tabel. De med en stjerne merkede stationer har saa kort observationstid, at rum R