Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/671

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest666 FrøiS1and . . STEDREGISTER. FrøiStad .... I 787, II 6Oð, FrøiSæter . I 787, II 617, 621, Frønningen I 45; 732, II 195, 205, 206, 207, FrøSSelen ......... II Frøyjusetr . . ...... II FrøySland . . .II Fug1 . . . . . . . II Fug1av()tn . ..... II Fug1eStWig .... I 8], II 55, Fug]evam ......... II Fug1setfjo1—den I 20, 287, 242, II Fuhr ...... I 365, II 40, Fura (Askvo1d) ...... II Fura (Selje) . .... II Fura (Stryn) . . . . . . . II Fure (Askvo1d) . . . II 356, Fure (Sc1jc) ...... I 168, Fure (Stryn) I 368, II 637, 638, 64O, 647, 648— Furebø . . . . . . I 297, II Furebømy1—ene ....... II Furefjerding . . . I 182, Furenipen . . . . . II Furevik . . . . . II I—’urevikbugten . . . . II FurneSfjeld . . . II Fur11eSviken . . . II Furrevik . . . I F urSetvaag . . . . . II FurudalSbækken . . . I FurudalSfjeld . . . . II Furufjerding . ..... I Furunipa . . ..... II FuruSetgrovi . . . II 144, 198. FuruSetr . . ...... II FuruStaVen ........ II FuruSund . . I 820, II 478, FuruSundøerne ....... II FuteSpranget ..... I 48, II Fyg1eda1Se1ven . . . . . . I Fyglevatn . . . . I 301, Fyleiò . . . . . II Fy1iug . . .... II Fylingr . . . . . . . II Fy1keSkirken . FylkiSbygò . Fy1i . . . Fyrðir . . Fyrjaeg . . Fællefjeld . Fæn .... FæreStad . . FærgeStade1Ven .II530, ....I ..H ..I ...II ....II .. II 638 .. .... If .......H .[ï’ærØ . . . I 173, Ö39, II 31ö, 787 608 622 213 586 623 164 272

379

103

37 O

268 45 363 525 641 364 170 649 421 417 184 509 321 431 292 298 540

358

284 276 477 249 202 363 ð21 486 451 169 29ö 302 595 391 393 535 23 251 23 241 600 640 535 429 4ð1 Færøviken . . . . . .II Fæv0ldsfje1d ........ II Føda1snaaSe ..... I 17, II Fø1(1c I 4, å, 9, 10, 2ð, 264, 361. 36v, 482, 6v4, 723, T2V, v32, vð2, V83, II 3s:æ, 396, 39S, —1o9, 410— 421, Fø1—de (Breim) II 409, 601, Førde (Bremanger) . . II Førde (Daviken) . II 544, Førde (Ki1—kebø) . . . II Førdebygde11 ...... Førdeda1en (DaViken) I 57, II Førdeda1en (Førde) .... FørdedalSelVen ...... Førdeelven I 258, 544, II Førdefj0rden I 40, 50, 51, 52,ä)1 315 724 214 426 438 606 608 507 548 27O . II 538. . II . II 26ð, 268. v-Þ—V 148, 2;34, 245, 682, II 382 41O, 41Ö, 42v, 428, 4s1, 439 441. Førdepol1en .... I 248, II FørdeSda1en (VoSSPStranden) I 18, 19 II Førdevatu, store ..... G. Gaapm .... . GaaSemyr . . . . Gaasemy1—fossen . . GaaSevatn . . . . . . GaaSVær ......... GaaSværoSen ....’ I 244, i .II .II . I .II .II .II II GaaSøen ...... II 454, 497, Gabe GotteS grube .... Gaddefje1d . Gaddevaagen (ia1(I . . . Ga1lderap . Ga1derne . Ga1dhøpiggen . Galdr . . . GalihO1men Ga1lerne . Gam1egruben Gammedalen Gammel-Mands Schurf . . Gangdalen ........ “Ì“Z“1í .. .II Z. II .I C C C O C C C Gangda1se]ven . I 286, 693, GangdalSkavlen . . . I 18, Gangskareggene ..... GangSøen . . . . . . I .II 48:3, 614, .II vo9, s8, .II . I . I . I .I .I . II II II . II . II 326 60 125 598 609 508 552 2T2 418 5:39 41O 541 414 444 544 174 Z342 48 191 601 456 ’318 31(3 5O0 ð51 292 486 617 ( 198 711 93 623 13 716 550 463 552 175 182 175 51O 54O